Stare Miasto

Dopisanie do rejestru wyborców – tylko do środy!

Urząd Miasta Poznania  Foto: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Tylko w poniedziałek do rejestru wyborców zapisało się 450 osób – to tyle, ile przed ostatnimi wyborami samorządowymi. By obsłużyć poznaniaków, urzędnicy pracowali w sobotę i niedzielę. Środa to ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek i mieć pewność, że decyzja zostanie wydana przed pierwszą turą wyborów.

Zainteresowanie dopisywaniem się do rejestru wyborców przeszło wszelkie oczekiwania. Chętnych jest dziesięć razy więcej, niż przed ostatnimi wyborami samorządowymi. Do poniedziałku urzędnicy wydali przy okienku 2,5 tysiąca decyzji. W systemie ePUAP wpłynęło kolejne 1,3 tysiąca wniosków – tylko w nocy z niedzieli na poniedziałek złożono ich ok. 800. Urząd pracuje pełną parą, by obsłużyć wszystkich zainteresowanych.

Standardowo wnioski o wpisanie do rejestru wyborców przyjmuje trzech pracowników – wyjaśnia Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania. – W tej chwili oddelegowaliśmy do tego zadania ponad 30 osób. Urzędnicy weryfikowali złożone przez poznaniaków wnioski nawet w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek pracowali niemal do godz. 20, by rozpatrzyć złożone wcześniej dokumenty.

Przyjęcie wniosku to tylko pierwsza i najkrótsza część procedury. Urzędnicy muszą każdy z nich zweryfikować, wpisać do systemów. Powiadamiają też inne gminy, które z kolei muszą powykreślać ze swoich rejestrów osoby dopisane już w Poznaniu. Cała procedura zajmuje około 30 minut – dlatego choć urząd przy ul. Libelta otwarty jest do godz. 15.30, jego pracownicy zostają tam o wiele dłużej.

Przepisy dają urzędnikom trzy dni na wydanie decyzji. By mieć zatem pewność, że będzie można głosować w Poznaniu w pierwszej turze wyborów, trzeba złożyć wniosek do wtorku. W Poznaniu zdecydowano, że termin ten zostanie wydłużony do środy. Numerki będzie można pobierać do godz. 15.30, a potem urzędnicy będą pracować do ostatniego klienta.

Jeśli ktoś złoży wniosek po tym terminie, również zostanie dopisany do rejestru wyborców. Nie ma jednak pewności, że urzędnicy zdążą wydać decyzję przed pierwszą turą wyborów.

Każdy, kto chce wpisać się do rejestru wyborców, powinien przedstawić komplet dokumentów. Są wśród nich: dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można pobrać go w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz deklaracja z danymi, która również jest do pobrania w BIP.

Trzeba również przedstawić dokument, który potwierdza związki z miastem. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu, umowa o pracę czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Można również przedstawić oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca mieszka albo oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem.

Jeśli do wniosku i deklaracji dołączony zostanie jeden z powyższych dokumentów i dokumenty złożone będą do środy, to wpis do rejestru dokonany zostanie od razu. Do rejestru mogą wpisać się osoby, które mieszkają na stałe w Poznaniu, ale nie są tu zameldowane, bezdomni mieszkańcy miasta oraz poznaniacy, którzy nie mieszkają pod swoim adresem stałego zameldowania. Dopisać mogą się również mieszkańcy Poznania, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, ale są obywatelami UE.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl, © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz