Aglomeracja

Cena śmieci idzie w górę

Śmietnik / śmieci  Foto: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł. Jak tłumaczy ZM GOAP zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu–przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu 2 listopada 2020 r. przyjęto uchwałę, która od 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami: większą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (co pociąga za sobą wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania), załamanie na rynku surowców wtórnych (brak popytu po zamknięciu rynków azjatyckich, ujemne ceny, ustawowy wzrost nakładów na ochronę przeciwpożarową magazynowanych surowców) oraz wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm zmiany przepisów krajowych (m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami). Wszystkie te okoliczności sprawiły,że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe – tłumaczy ZM GOAP.

W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom,mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy – mówi Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP.

Przedstawiciele gmin zaakceptowali jednogłośnie propozycje nowych stawek opłat:

  • dla nieruchomości zabudowanych budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne w wysokości 25 zł od osoby,
  • natomiast w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne w wysokości 28 zł od osoby.
MiejscowośćOpłata na mieszkańca
Suchy Las25 zł
Tanowo Podgórne26 zł
Leszno, Mosina, Komorniki27 zł
Piła30 zł
Rzeszów32 zł
Kórnik35 zł (od stycznia 2021 r.) do tej pory 21 zł
Warszawaok. 50 zł (od grudnia 2020 r.)

Jak podaje związek, utrzymane zostaną częściowe zwolnienia dla rodzin sześcioosobowych i większych. W tym przypadku opłata naliczana będzie – tak jak dotychczas – tylko do piątej osoby, czyli wyniesie odpowiednio 125 zł oraz 140 zł. Z kolei, jeśli mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadają własny kompostowniki kompostują w nim bioodpady, przysługuje im zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości (by je uzyskać,należy złożyć nową deklarację).

Dlaczego opłata za gospodarowanie odpadami musi wzrosnąć?

Wzrost wynagrodzenia dla wykonawców umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Od 1 września br. obowiązują nowe umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich Wykonawców wynosi ponad 13 mln zł (dokładna kwota zależna jest od masy odebranych odpadów). Do 31 sierpnia br. usługa ta była realizowana za 5,1 mln zł miesięcznie. Wzrost kosztów o 153% spowodowany jest m.in. ustawową zmianą wynagrodzenia-ze stałego miesięcznego ryczałtu na wynagrodzenie za każdą tonę odebranych odpadów.

Znaczny wzrost masy odbieranych od mieszkańców odpadów

Z roku na rok zwiększa się masa odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach całego systemu gospodarki odpadami. Jak podaje ZM GOAP od 2015 roku o 1196% zwiększyła się ilość śmieci wystawkowych. W tym samym okresie o 128% wzrosła liczba śmieci BIO. O 31% metale sztuczne, 27% papier i 17% szkło. Jednak w tym zestawieniu brakuje informacji o ile zmniejszyła się ilość śmieci zmieszanych.

Patrząc na wzrost 2017 – 2019 to te cyfry już tak oszałamiające nie są i wynoszą dla śmieci wystawkowych 102%, BIO 42%, Metale i tworzywa sztuczne 16,5% papier 12,8% i szkło 10,9%.

Wzrost kosztów podstawowych,tj. płacy minimalnej, energii itp.

Wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu,tj.wzrostu cen energii elektrycznej, rosnących cen przesyłek pocztowych, zapewnienia i utrzymania oprogramowania informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami, a także samą pracą – wzrost kosztów dla pracodawcy (zwiększenie wysokości płacy minimalnej).

Użyte w artykule zdjęcia: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz