Mosina

Budżet Obywatelski w Mosinie – kolejny etap

dom pieniądze Foto: sxc

Prace nad Budżetem Obywatelskim Gminy Mosina na najbliższy rok weszły w kolejny etap realizacji. Ogłoszono już listę zakwalifikowanych projektów, choć ta może się jeszcze nieco zmienić.

Po fazie składania propozycji zadań inwestycyjno-remontowych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina (BOGM), miała miejsce formalna weryfikacja złożonych kart przez Referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Zespół Programowy do BOGM na 2018 rok – wyjaśniają urzędnicy – w tegorocznej edycji zostały zgłoszone 43 zadania.

Podczas oceny zgłoszonych projektów brano pod uwagę między innymi możliwości ich realizacji w przeciągu jednego roku, prawa własności do nieruchomości, na której wskazane zadanie ma być realizowane, szacunkowego kosztu zadania, miejsca realizacji w przestrzeni gminnej czy wreszcie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania m.in. czy jest wykonany projekt lub czy uzyskano pozwolenie na budowę.

Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji po ich analizie pozytywnie zatwierdzono 36 z nich. Autorzy odrzuconych projektów mogą się jednak odwołać, zatem lista może się jeszcze zmienić.

Po zweryfikowaniu odwołań kolejnym etapem jest głosowanie na wszystkie zadania pozytywnie zatwierdzone – dodają urzędnicy.

Każdy mieszkaniec Gminy Mosina może głosować tylko na jeden wybrany przez siebie projekt. Będzie można je popierać wypełniając karty do głosowania, które odbierać będzie można w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz Gminnym Centrum Informacji w godzinach pracy. Będzie także możliwość głosowania on-line na specjalnej stronie internetowej.

Samo głosowanie odbywać się będzie od 1 do 29 września. Projekty, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina poznamy niezwłocznie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów.

Oto lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę komisji. Podkreślamy, że może się ona jeszcze zmienić, ponieważ termin ewentualnych odwołań mija w środę 23 sierpnia.

 • Remont chodnika ul. Poznańska. Koszt zadania: 22 500,00 zł – Osiedle nr 1
 • Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Ptasim Parku. Koszt zadania: 24 200,00 zł – Osiedle nr 1
 • Plac zabaw “Sosnowy zakątek”. Koszt zadania: 35 660,00 zł – Osiedle nr 2
 • Psi park – wybieg dla psów /Mosina-Krosno/. Koszt zadania: 15 000,00 zł – Osiedle nr 3
 • Modernizacja placu zabaw przy ulicy Skrajnej w Mosinie. Koszt zadania: 72 960,00 zł – Osiedle nr 4
 • Budowa chodnika w ciągu ul. Łąkowej w m. Mosina /od ul. Brzoskwiniowej do ul. Skrajnej – prawa strona/. Koszt zadania: 72 960,00 zł – Osiedle nr 4
 • Wykonanie nawierzchni placu zabaw- Osiedle nr 5 Nowe Krosno. Koszt zadania: 22 200 00 zł – Osiedle nr 5
 • Zielone Pożegowo – bezpieczny plac zabaw, skwer osiedlowy, ławki. Koszt zadania: 12 000,00 zł – Osiedle nr 6
 • Budowa oświetlenia przejazdu przez tory w ciągu ul. Orzeszkowej -Fredry oraz części ul. Fredry. Koszt zadania: 26 000,00 zł – Osiedle nr 6
 • Glinianki WORKOUT PARK. Koszt zadania: 38 400,00 zł – Osiedle nr 6
 • Altana piknikowa przy ul. Jeziornej. Koszt zadania: 5 140,00 zł – Osiedle nr 7
 • Wyposażenie boiska trawiastego, ogrodzenie. Koszt zadania: 19 992,00 zł – Babki
 • Mostek – wizytówka Baranówka (etap II). Koszt zadania: 3 438,13 zł – Baranówko
 • Doposażenie placu zabaw w Borkowicach. Koszt zadania: 16 380,00 zł – Borkowice, Bolesławiec 15 Monitoring Sołectwa Czapury. Koszt zadania: 75 030,00 zł – Czapury
 • Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności placu przy świetlicy wiejskiej w Daszewicach poprzez utwardzenie części reprezentacyjnej. Koszt zadania: 73 077,38 zł – Daszewice
 • Budowa oświetlenia ulicznego wg istniejącego projektu w Drużynie ul. Choinkowej. Koszt zadania: 30 870,00 zł – Nowinki, Drużyna
 • Przyjazny plac zabaw w Dymaczewie Nowym. Koszt zadania: 13 818,00 – Dymaczewo Nowe
 • Budowa dwóch progów zwalniających z gotowych elementów gumowych. Koszt zadania: 8 064,00 zł – Krajkowo
 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku – 2 ściany – 241 m². Koszt zadania: 39 100.00 zł – Krosinko, Ludwikowo, Jeziory
 • Miasteczko ruchu drogowego Krosno. Koszt zadania: 82 925,00 zł – Krosno
 • Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Mieczewie. Koszt zadania: 23 814.00 zł – Mieczewo
 • Termoizolacja tylnej i szczytowej ściany plus wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, ul. Główna 50. Koszt zadania: 80 568,45 zł – Pecna, Konstantynowo
 • Monitoring placu rekreacyjnego w Pecnej przy ul. Łąkowa/Kwiatowa. koszt zadania: 10 135,00 zł – Pecna, Konstantynowo
 • Remont sali spotkań /świetlicy/ w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej. Koszt zadania: 18 204,00 zł – Pecna, Konstantynowo
 • Remont częściowy elewacji zachodniej budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. Koszt zadania: 32 595,00 zł – Pecna, Konstantynowo
 • Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej. koszt zadania: 12 300,00 zł – Radzewice
 • Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Rogalinie. Koszt zadania: 32 00,00 zł – Rogalin
 • Doposażenie placów zabaw przy ul. Szkolnej i ul. Nowej w Rogalinie w altany /wiaty/ o wym. 3.30mx6.60mx3.10 m. Koszt zadania: 22 340,00 zł – Rogalin
 • Ustawienie siłowni zewnętrznej we wsi Sasinowo. Koszt zadania: 6 846,00 zł – Sasinowo
 • Budowa chodnika Sowinki. Koszt zadania: 9 786,00 zł – Sowinki
 • Utwardzenie wjazdu w Świątnikach Koszt zadania: 13 156,00 zł – Świątniki
 • Budowa zadaszenia nad siłownią zewnętrzną przy świetlicy w Wiórku. Koszt zadania: 23 000,00 zł – Wiórek
 • Stacja rowerowa w Wiórku. Koszt zadania: 7 500,00 zł – Wiórek
 • Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Żabinku – druga część budynku. Koszt zadania: 13 770,00 zł – Żabinko
 • Remont świetlicy wiejskiej na zewnątrz.  Koszt zadania: 7 560,00 zł – Żabinko
Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz