POZnań

Aleja Praw Kobiet

Wizualizacja przebiegu trasy tramwajowej i nowej drogi na Naramowice  Foto: UMP

Taka nazwa pojawi się być może już wkrótce w Naramowicach. W pobliżu uhonorowane nazwami zostaną także trzy inne wybitne kobiety. Z inicjatywą wystąpiły radne miejskie: Marta Mazurek, Dominika Król, Maria Lisiecka-Pawełczak i Monika Danelska.

Projekty uchwał nazewniczych proponowanych dla arterii komunikacyjnej, związanej z rozbudową trasy na Naramowice, trafiły już do Biura Rady Miasta. Jeśli zostaną przyjęte przez Radę, w Poznaniu pojawią się: Aleja Praw Kobiet, ulica Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, Rondo Alicji Karłowskiej-Kamzowej i wiadukt Janiny Czarneckiej.

W Radzie osiedla Naramowice trwa dyskusja z mieszkańcami odnośnie proponowanych nazw. I tak kolejno:

  • Tzw. Nowa Naramowicka – proponowana nazwa: Aleja Praw Kobiet
  • Budowany wiadukt – proponowana nazwa: Wiadukt Janiny Czarneckiej
  • Tzw. Nowa Stoińskiego – proponowana nazwa: ul. Zofii Hilczer – Kurnatowskiej
  • Rondo obok ul. Lechickiej – proponowana nazwa: Rondo Alicji Karłowskiej – Kamzowej

Kim były proponowane patronki?

Prof. Zofia Hilczer- Kurnatowska – wybitna archeolog, laureatka Lednickiego Orła Piastowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i propagowanie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy. 

Prof. Alicja Karłowska-Kamzowa – wybitna historyczka sztuki i mediewistka, pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Janina Czarnecka – jedna z pierwszych kobiet-architektów, autorka projektów nowoczesnych, modernistycznych willi na terenach nowopowstających osiedli Poznania, prezentująca nowatorskie spojrzenie na zagospodarowanie praktycznej i wygodnej przestrzeni mieszkalnej.

Prawa kobiet wywalczone w 1918 roku, stanowiły jedną z podstaw kształtowania nowoczesnego, demokratycznego państwa i budowania obywatelskiego społeczeństwa, którym dzisiaj jesteśmy. Już w 1918 roku miały szersze znaczenie niż tylko prawa wyborcze: dotyczyły dostępu do nauki, do pracy, do samostanowienia i decydowania o sobie w sprawach światopoglądowych, do uczestniczenia w pełni w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz