Centrum SieBuduje

Jest termin zakończenia przebudowy Kaponiery. Kolejny termin.

Kaponiera baner  Foto: lepszyPOZNAN.pl / TD

Kaponiera miała być gotowa na Euro2012. To jedna z miejskich legend. Terminów zakończenia tej inwestycji było kilka. Ten widoczny na zdjęciu powyżej jest nieaktualny, co doskonale widać wybierając się w miejsce, które kiedyś Kaponierą było. Dzisiaj pojawił się nowy termin. Poinformował o tym między innymi Prezydent Poznania na swoim profilu na facebooku o godzinie 6:00.

Wszystkie roboty przy przebudowie Kaponiery mają się zakończyć do 31 sierpnia 2016 roku, a odbiory końcowe, potwierdzające realizację umowy na 30 września 2016 roku.

To ostatnie ustalenia między Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie a wykonawcą, czyli liderem konsorcjum, hiszpańską firmą OHL. Został podpisany aneks do umów na realizację tej inwestycji. To ostatnie i miejmy nadzieje ostateczne ustalenia.

Strony ustaliły, że dołożą wszelkich starań, aby do 15 grudnia bieżącego roku na Rondzie Kaponiera umożliwić otwarcie ruchu tramwajowego we wszystkich relacjach – informuje Hanna Surma z Urzędu Miasta Poznania – na dzień podpisania aneksów nie przewiduje się możliwości uruchomienia w tym terminie przystanków na samym rondzie, niemniej strony umowy będą dążyły do możliwie jak najlepszej obsługi pasażerów wokół przebudowywanego obiektu.

Wszystkie podpisane właśnie aneksy do umów wejdą w życie zaraz po potwierdzeniu ich przez syndyka masy upadłościowej firmy PRG Metro, czyli mniejszościowy konsorcjant OHL, która znajduje się w stanie upadłości. Jak wyjaśniał lider konsorcjum, czynność ta ma jedynie charakter czysto formalny. Upadająca firma PRG Metro już wcześniej zrzekła się na rzecz OHL wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Poznańskie Inwestycje Miejskie podkreślają, że negocjacje, pomimo, że były trudne i długotrwałe, przebiegały w bardzo konstruktywnej atmosferze, przy zachowaniu odpowiedniego zabezpieczenia interesów Miasta – dodaje Hanna Surma.

Przedłużenie terminów realizacji umów, w oparciu o obecnie podpisane aneksy, nie powoduje zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań budżetowych Miasta Poznań.

Przedłużająca się przebudowa Kaponiery bardzo utrudnia życie poznaniaków, choć trwa już tak długo, że zdążyliśmy się niemal przyzwyczaić do jej braku. Z pewnością dobrą informacją jest wpuszczenie w tym miejscu bimb w grudniu. Sam przeciągający się remont stał się obiektem wielu żartów.

Kaponiera

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz