Stare Miasto

Stare Miasto – Wzgórze Św. Wojciecha. Czy miasto zapomniało o I ramie?

Skrzyżowanie Garbary - Estkowskiego  Foto: Tomasz Dworek

Skrzyżowane Garbar z ulicą Estkowskiego to jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc w Poznaniu. A co stanie się, gdy dodatkowo pojawi się tutaj planowany tramwaj na Naramowice? Dziś korki samochodowe rozpoczynają się na Śródce, a przejście przez skrzyżowanie dla pieszych jest koszmarem, zdarzało się że trzeba było stać na czerwonym świetle 7 minut.

Ramy komunikacyjne Kier. uwarunkowan przestrzennychRada Osiedla Stare Miasto przypomina o potrzebie zrealizowania wielkiej i bardzo potrzebnej inwestycji infrastrukturalnej, polegającej na wybudowaniu północnego odcinka pierwszej ramy komunikacyjnej z jednoczesną przebudową i zwężeniem ulic: Solnej, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego.

Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy szybciej przejadą na linii wschód – zachód, a mieszkańcy będą mieć spokojniejsze życie. Możliwa będzie naprawa błędów sprzed lat, co doprowadziło do zaburzenia ładu przestrzennego i rozerwania historycznych struktur urbanistycznych Starego Miasta, Ostrowa Tumskiego i Śródki. W efekcie Rada Osiedla przyjęła specjalną uchwałę do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do dokończenia tej inwestycji.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, uchwalonym we wrześniu 2014 roku, przewiduje się dokończenie budowy I ramy komunikacyjnej. Skoro zatem w dokumentach miejskich zakłada się zrealizowanie tej inwestycji, to należy liczyć, że nadal istnieją odpowiednie rezerwy terenowe, a pojawiająca się w tej okolicy zabudowa nie doprowadzi do rezygnacji z tej ważnej inwestycji – mówi Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla.

Jednak pomimo wielkiej wagi tej inwestycji dla całego Poznania, nie są obecnie podejmowane działania mające na celu realizację tego zadania.

Stawna - WronieckaTymczasem temat budowy północnego odcinka I ramy podejmowany był w latach 2012 – 2013 w trakcie debaty nad programem odnowy i rozwoju Śródmieścia Poznania. W założeniach do tego Programu – przyjętych uchwałą Rady Miasta Poznania w 2012 roku – przyjęto, że działania w zakresie poprawy jakości transportu publicznego i infrastruktury w śródmieściu „powinny w sposób zintegrowany koncentrować się na zrównoważeniu polityki transportowej w śródmieściu Poznania, w powiązaniu z pozostałym obszarem miasta i powiatu, na rozwoju transportu publicznego, szczególnie usprawnieniu dojazdu do śródmieścia oraz w jego obszarze (zwiększenie dostępności i mobilności); budowie niezbędnej infrastruktury, podnosząc tym samym atrakcyjność społeczną i inwestycyjną śródmieścia oraz warunki zamieszkania”.

W dokumencie tym proponuje się „odciążenie północnej części śródmieścia poprzez dokończenie budowy I ramy komunikacyjnej (od ul. Północnej do Hlonda) z jednoczesną przebudową ul. Solnej / Estkowskiego / Wyszyńskiego do parametrów ulicy klasy Z o jednym pasie ruchu w każdym kierunku (całość poprawi dojazd do śródmieścia dla pozostałych mieszkańców Poznania i umożliwi zastosowanie koncepcji Wędrownych Architektów „na wygięcie” ul. Wyszyńskiego na wysokości Środki, pozwalając odtworzyć dawny Rynek Śródecki)”.

Na ulicach: Solnej, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego, Wyszyńskiego (przez Most Chrobrego, Ostrów Tumski i Śródkę) jest ogromny ruch pojazdów i nie da się tego zmienić, jeżeli nie zostanie stworzona dobra alternatywa dla pojazdów. Jako radni ze Starego Miasta mamy obowiązek i jednocześnie przywilej dbania o interesy zarówno Starego Miasta oraz jego mieszkańców, jak i całego Poznania. Temat budowy północnego odcinka I ramy powinien zatem wrócić do rozważań miejskich – mówi Andrzej Rataj, Przewodniczący Rady Osiedla.

Jacek Maleszka wskazuje, że realizacja I ramy powinna być jedną z istotnych miejskich inwestycji, których realizacja doprowadzi do pełnej odnowy i rozwoju serca Poznania. Stanowi ona jeden z elementów koniecznych dla realizacji zintegrowanego transportu. Pozwoli bowiem na usunięcie zbędnego ruchu samochodowego z śródmieścia, rozwój komunikacji publicznej, rowerowej i przestrzeni pieszych.

Ponowne połączenie ze sobą Starego Rynku, Wzgórza Świętego Wojciecha, Ostrowa Tumskiego oraz Śródki stworzy atrakcyjną dla mieszkańców i turystów przestrzeń. Dodatkowo przywrócony mógłby zostać plac Stawny.

Realizacja I ramy mogłaby miastu przynieść znaczne środki, dzięki zagospodarowaniu uwolnionych terenów w ciągu ulicy Solnej i Małe Garbary, a także nowych obszarów w niemal niedostępnej obecnie północnej części Ostrowa Tumskiego, których znaczna część należy Miasta (za torami) – zwraca uwagę Jacek Maleszka.

Rada Osiedla jest świadoma wielkich nakładów finansowych związanych z tą inwestycją. Wiemy, że Poznania obecnie nie stać na to zadanie. Należy jednak wrócić do tego tematu, od kilku lat rzadko wspominanego i powinno się podjąć działania zmierzające do realizacji tej inwestycji w kolejnych latach – podsumowuje Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz