Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 3 LIPCA

Słońce w znaku Raka

Cytaty na dziś:

Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.
Jeśli żona śmieje się z twojego żartu, to znaczy, że jedno jest dobre – żart albo żona. T. Bernard
Pieniądze są tylko środkiem, by móc przestać myśleć o pieniądzach. Louis Aragon

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1443 Andrzej Bniński biskup poznański zrzeka się prawa patronatu kościoła parafialnego w Bninie na rzecz dziedziców Bnina.

1590 Król Zygmunt III Waza nakazał budowanie w Poznaniu na pogorzeliskach tylko domów murowanych lub z tzw. muru pruskiego i krytych dachówką.

1823 Urodził się Józef Karge – generał, uczestnik Powstania Wielkopolskiego w 1848 roku.

Józef Karge Foto: http://www.findagrave.comBrał też udział w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Był profesorem literatury i języków obcych na Uniwersytecie w Princeton.

Pochodził z rodziny chłopskiej, która bardzo dużo uwagi przywiązywała do kształcenia swoich dzieci. Szkołę elementarną Józef skończył w Terespotockich, następnie kontynuował naukę w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Służył w pruskiej armii, z której zdezerterował w roku 1849. Ujęty zbiegł z więzienia w Poczdamie. Po ucieczce, której droga wiodła przez Holandię i Anglie dotarł do Stanów  Zjednoczonych. Do wybuchu wojny secesyjnej oddał się pracy nauczyciela – zakładając prywatna szkołę. W 1856 roku uzyskał obywatelstwo amerykańskie. W 1861 roku zgłosił się do armii, dostał etat podpułkownika w 1 pułku kawalerii stanu New Jersey.W trakcie walk został dwukrotnie ranny.

Za dokonania na polu walki uzyskał 13 marca 1865 roku nominacje generalską wraz z dyplomem „za dzielną i chwalebną służbę”. Po zakończeniu służby Józef Karge za namową  swojego znajomego objął Katedrę Języków i Literatur Europejskich na Uczelni w Princeton. Doczekał się dwójki dzieci: synów Władysława i Romualda. Zmarł 27 grudnia 1892 r. , został pochowany na cmentarzu w Princeton.

1850 Ukazał się w Poznaniu pierwszy numer „Gońca Polskiego”. Była to gazeta codzienna założona i wydawana przez Hipolita Cegielskiego, przetrwała tylko rok. Ostatni numer ukazał się 31 grudnia 1851 roku.

Goniec Polski nr 1, 3 lipca 1850 Foto: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

1854 W Śremie urodził się Heliodor Święcicki, lekarz, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego.

Po otrzymaniu dyplomów lekarskiego i doktorskiego zamieszkał w Poznaniu przy ulicy Św. Marcin 12 w styczniu 1878 roku i rozpoczął praktykę, najpierw jako lekarz chorób dziecięcych. 3 kwietnia 1879 roku wrócił do Poznania i podjął pracę w Zakładzie Położniczym św. Elżbiety, gdzie zorganizował pierwszą w Wielkopolsce przychodnię ginekologiczną. W roku 1881 został asystentem w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa w Poznaniu (obecnie ul. Bolesława Krysiewicza). Był to czwarty szpital dziecięcy na ziemiach polskich (po Krakowie, Lwowie i Warszawie), założony w 1877 roku przez doktora Ignacego Zielewicza, pierwszego biografa Karola Marcinkowskiego.

Heliodor Święcicki, prezes PTPNCzęsto podróżował m.in. do Berlina uzupełniając swoją wiedzę medyczną.  Po wojażach naukowych w styczniu 1885 roku powrócił na stałe do Poznania, stając się pierwszym w Wielkopolsce lekarzem zajmującym się wyłącznie położnictwem i ginekologią. Przez pewien czas mieszkał na ul. Młyńskiej 16, a w roku 1886 zamieszkał przy ul. Berlińskiej 13 (obecnie ul. 27 Grudnia), gdzie w kamienicy czynszowej wynajął mieszkanie. Tu otworzył niewielką klinikę położniczą, liczącą tylko 4 łóżka.

W dniu 3 czerwca 1886 r. ożenił się z hr. Heleną z Dąmbskich (1847-1901), wdową po Gustawie Zaborowskim z Chocimia pod Kaliszem., która wniosła mu w posagu trójkę swoich dzieci oraz dosyć znaczny majątek.

Od 17 października 1887 r. Heliodor Święcicki zamieszkał wraz z żoną na drugim piętrze Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku 78. Po gruntownym odrestaurowaniu całego piętra, oprócz okazale urządzonego mieszkania umieścił w Pałacu Działyńskich swoją klinikę położniczo-ginekologiczną.

Po założeniu rodziny nastąpił najszczęśliwszy okres w życiu Heliodora Święcickiego. Powodzenie materialne umożliwiło mu otwarcie salonu w Pałacu Działyńskich, gdzie co dwa tygodnie zbierała się elita poznańskiej inteligencji na czwartkowe wieczory dyskusyjne. W ten sposób narodziły się słynne “czwartki literackie” w Pałacu, a ich tradycja przetrwała do dni dzisiejszych.

Oprócz praktyki lekarskiej i pracy naukowej zajmował się wówczas Święcicki działalnością charytatywną oraz pracą społeczną. Należał do Towarzystwa św. Wincentego à Paulo, powołanego w Poznaniu dla wspierania (a także między innymi dla leczenia) ubogich. Przez długie lata, podobnie jak niegdyś Karol Marcinkowski, bez żadnego rozgłosu czuwał nad zdrowiem biednych rodzin poznańskich.

Najczynniej udzielał się w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Z grona działaczy PTPNu  wyłoniła się myśl, pielęgnowana od dawna w społeczeństwie polskim, założenia uniwersytetu w Poznaniu, a Heliodor Święcicki stanął na czele tzw. Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, nazwanej później “Komisją Uniwersytecką”. Pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjnej odbyło się w dniu 11 listopada 1918 r., w godzinach popołudniowych, natychmiast po dotarciu do Poznania wiadomości o zakończeniu działań wojennych.

Na podstawie: Wykład dr Anny Marciniak – Śremianin Heliodor Święcicki (1854-1923), lekarz i społecznik, historyk medycyny, współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, na stronie: www.biblioteka.srem.pl, fot: PTPN


Ławeczka Heliodora Święcickiego

1945 Inż. Feliks Maciejewski zrezygnował ze stanowiska prezydenta miasta Poznania.

Feliks Maciejewski - prezydent Poznania w 1945 roku Foto: wikipediaNa początku 1945 zgłosił się Komitetu Miejskiego PPR przy ul. Matejki 59 i otrzymał legitymację partyjną. 8 lutego 1945 został wezwany do Komitetu Miejskiego PPR, gdzie Józef Majchrzak (II sekretarz) oraz Janina Kowalska (delegatka Komitetu Centralnego) zaproponowali mu objęcie stanowiska prezydenta miasta. Początkowo nie chciał się zgodzić, gdyż chciał poświęcić się pracy inżyniera-konstruktora. W końcu przyjął propozycję, ale z zastrzeżeniem maksymalnie półrocznej kadencji.

Został mianowany Prezydentem Miasta Poznania 9 lutego 1945 przez pełnomocnika rządu na województwo, Michała Gwiazdowicza. Przystąpił do organizowania odbudowy miasta. 7 marca 1945 przyjął w Poznaniu Michała Żymierskiego, a 8 marca 1945 Bolesława Bieruta. 11 kwietnia 1945 oficjalnie został wybrany na stanowisko prezydenta Poznania przez Radę Narodową, oficjalnie pełnił urząd od dnia następnego (12 kwietnia 1945). W kwietniu 1945 Maciejewski wyruszył wraz z Józefem Szłapczyńskim w podróż do Warszawy, by pozyskać pieniądze dla Poznania.

Ogłosił plany zburzenia zamku cesarskiego w Poznaniu. Ostatecznie jego następca Stanisław Sroka, po konsultacjach z Bolesławem Bierutem, zrezygnował z tego planu. 16 lipca 1945 przekazał urząd swemu następcy.

Prezydent Poznania Feliks Maciejewski wbija pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru 3. brygady pancernej II Armii Wojska Polskiego w czasie ceremonii na placu Wolności - 22.04.1945

Prezydent Poznania Feliks Maciejewski wbija pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru 3. brygady pancernej II Armii Wojska Polskiego w czasie ceremonii na placu Wolności – 22.04.1945 Foto: Zbigniew Zielonacki / Cyryl

1946 Ukazał się pierwszy numer Kuriera Wielkopolskiego – wielkopolskiego dziennika,  organu Stronnictwa Demokratycznego.

Kurier Wielkopolski - kwiecień 1949Gazeta powstała z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jana Sobaszka. Pierwszy egzemplarz pisma ukazał się w trzy dni po referendum ludowym 3 lipca 1946. Gazeta była wydawana kolejno przez: Wielkopolską Spółdzielnię Wydawniczą “Kurier”, Spółdzielnię Wydawniczą “Kurier” oraz Spółdzielnię Wydawniczą “Prasa Demokratyczna – Nowa Epoka” (od 1949). Na jej utrzymanie środki asygnował Centralny Komitet SD, pismo utrzymywało się również ze składek. Gazeta była drukowana w poznańskiej drukarni św. Wojciecha, następnie w drukarni w Kościanie i ponownie w drukarni św. Wojciecha.

Pismo ukazywało się jako dziennik (z wyjątkiem poniedziałków) do 31 października 1950, następnie zostało przekształcono w mutację warszawskiego “Kuriera Codziennego”. Gazeta liczyła 6 stron (w wydaniu niedzielnym: 8) i miała dwie mutacje: gnieźnieńską (do 1949) i ostrowską. Maksymalny nakład na jaki zezwoliły władze wynosił 30 tys., w praktyce był on dwa–trzy razy niższy.

1955 Pierwsze po przerwie okresu stalinowskiego Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W 1955 roku, w trakcie czerwcowych targów po raz pierwszy swoje sztandarowe produkty przedstawiły Chiny. Wystawcy z Kraju Środka gościli wówczas w pawilonie nr 10, gdzie dziś znajduje się centrum prasowe. W Pawilonie Chińskim prezentowane były m.in. wyroby włókiennicze i ceramika. W latach późniejszych wystawa obejmowała także maszyny, ciągniki i sprzęt budowlany.

Chińczycy całkowicie odmienili pawilon wystawienniczy. Na rusztowaniach zamontowano dekoracje zmieniające ten obiekt absolutnie nie do poznania. Rok później przed wejściem do budynku pojawiły się dwa lwy a  wewnątrz spora figura Mao Tse Tunga.


[Źródło: Kronika Miasta Poznania, 1951-56, R.24]

1987 Przed międzynarodowym świętem spółdzielców, w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa władz wojewódzkich z aktywem spółdzielczym. Spółdzielców powitał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Serdeczne podziękowania za codzienny trud i okolicznościowe życzenia złożył spółdzielcom I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

ZDARZYŁO SIĘ 3 LIPCA

1863 Zakończyła się bitwa pod Gettysburgiem, największa batalia wojny secesyjnej w USA. Zwycięstwo sił Unii pod dowództwem gen. George’a Meade’a stało się punktem zwrotnym wojny, która skończyła się klęską Południa.

1883 Urodził się Franz Kafka, pisarz czeski tworzący po niemiecku.

Za życia był prawie nie znany, w latach trzydziestych zaczęto tłumaczyć jego powieści na obce języki, a po II wojnie światowej uznano go za jednego z największych prozaików współczesności.

1886 Niemiecki konstruktor Carl Benz zademonstrował publicznie w Mennheim wynaleziony przez siebie trójkołowy automobil z 4-taktowym silnikiem.

1898 Kanadyjski żeglarz Joshua Slocum, jako pierwszy człowiek samotnie opłynął kulę ziemską. Zajęło mu to 3 lata 2 miesiące i 2 dni.

1904 Urodziła się Halina Auderska, polska pisarka, dramaturg, leksykograf. Autorka książek; Ptasi gościniec, Babie lato.

1905 Parlament francuski uchwalił “Ustawę o rozdziale Kościoła od państwa”.

1913 Naukowcy ze stanu Maine dokonali zaobrączkowania rybitwy, która 4 lata później została znaleziona w Afryce Zachodniej. Był to pierwszy zanotowany przypadek przelotu mewy przez Ocean Atlantycki.

1919 Niemieckie Zgromadzenie Narodowe wybrało trzy kolory rewolucji 1848 roku, czarny, czerwony i złoty jako kolory flagi rzeszy.

1923 Urodziła się Baronessa Ryder of Warsaw (Sue Ryder), angielska działaczka społeczna.

Założycielka fundacji organizującej i prowadzącej domy pomocy społecznej w 20 krajach, w tym także w Polsce (ok. 30 ośrodków). Powstały, aby leczyć i wspierać niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących.

1924 W Warszawie rozpoczął się I Zlot Narodowy Harcerstwa Polskiego. Trwał do 9 lipca.

1928 Wprowadzono do sprzedaży pierwszy, produkowany na masową skalę telewizor. Kosztował 75 dolarów.

1928 Urodził się Jan Machulski – aktor, reżyser, pedagog. Założyciel i kierownik (wspólnie z żoną Haliną) Teatru Ochoty. Zagrał w filmach; “Ostatni dzień lata”, “Orzeł”, “Lalka”, “Vabank”, “Kiler”, “Psy”.

1935 Zmarł Andre Citroen, francuski konstruktor samochodowy.

1935 We włoskiej stoczni w Trieście zwodowano m/s “Batory”.

1937 W finale Wimbledonu angielska tenisistka D. Rounnd zwyciężyła Polkę Jadwigę Jędrzejewską.

1944 Wyzwolenie Mińska spod okupacji hitlerowskiej. Święto narodowe Białorusi.

1951 W Warszawie zmarł śmiercią samobójczą Tadeusz Borowski, nowelista, poeta.

W 1943 roku aresztowany i uwięziony w obozach koncentracyjnych Dachau, potem w Oświęcimiu. Autor wstrząsających opowiadań o tematyce obozowej, jak “Pożegnanie z Marią” i “Kamienny świat”. Urodził się 12 września 1922 r.

1960 Urodził się Vince Clark (wł. Robert Moore), lider i klawiszowiec grupy Erasure, a wcześniej Depeche Mode, Yazoo i Flying Pickets.

1960 W Skeldon w Gujanie urodził się Brian Scott, dziennikarz radiowy (RMF) i telewizyjny.

1961 Urodził się 30-milionowy obywatel Polski.

1962 Urodził się Tom Cruise, amerykański aktor filmowy (Rain man, Jerry MaGuire, Mission Impossible)

1967 W Danii – jako pierwszym kraju na świecie – wprowadzono podatek VAT.

1971 W Paryżu zmarł w wieku 28 lat Jim Morrison, wokalista i autor tekstów The Doors.

Oficjalnie poinformowano, że zmarł na atak serca. Był kolejną ofiarą narkotyków. Wszystkie osiem albumów zespołu uzyskały w USA miano złotych krążków (500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy). Na koncie grupy znajdują się dwie piosenki numer jeden „Light My Fire” oraz „Hello”.

1976 Urodził się Shane Lynch, wokalista irlandzkiego zespołu Boyzone.

1982 Numerem 1 brytyjskiej listy przebojów: „Don’t You Want Me” – Human League.

1989 „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł Adama Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”. Dało to początek dyskusji zakończonej powołaniem na stanowisko premiera Tadeusza Mazowieckiego.

1990 Premier RP Tadeusz Mazowiecki zaapelował do rządów najbogatszych państw świata o redukcje polskiego zadłużenia.

2001 W USA pomyślnie zakończyła się operacja wszczepienia pierwszego sztucznego serca, które nie jest podłączone do mechanicznych zewnętrznych urządzeń wspomagających.

2002 Zmarła Łucja Prus – piosenkarka, gwiazda festiwali w Opolu. Wykonawczyni m.in. takich popularnych piosenek jak: “W żółtych płomieniach liści”, “Nic dwa razy się nie zdarza”, “Dookoła noc się stała”, “Twój portret”.

Urodzeni 3 lipca mają duże zdolności, zwłaszcza w dziedzinach artystycznych. Są przy tym ambitni i aktywni. Dokładają wiele starań, aby wybić się ponad przeciętność. Uznanie, choćby wśród najbliższych jest ich minimalnym celem. Odznaczają się dobra pamięcią i spostrzegawczością. W realizacji celów staje im na przeszkodzie brak wewnętrznego zdyscyplinowania, wytrwałości i konsekwencji. Również ich zmienne usposobienie i częste zmiany planów utrudniają doprowadzenie wielu przedsięwzięć do końca.

Imieniny obchodzą: Tomasz, Anatol, Miłosław, Jacek

Tomasz, imię wywodzi się z aramejskiego słowa te’oma co dosłownie oznacza „bliźniak”. Znani imiennicy: Tomasz, jeden z dwunastu apostołów, Tomasz z Akwinu, największy systematyk myśli chrześcijańskiej, Tomasz Morus, Tomasz Andrzej Łubieński, generał, od czerwca 1831 szef Sztabu Głównego w powstaniu listopadowym, Tomasz Maruszewski, jakobin polski, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, Tomasz Wawrzecki, Najwyższy Naczelnik w powstaniu 1794 po klęsce pod Maciejowicami. Odpowiedniki obcojęzyczne: łac., niem. Thomas, wł. Tomamaso, hiszp. Tomas, ros. Foma.

Anatol, imię pochodzące z języka greckiego, anatolikos oznacza wschodni, Anatol to Anatolijczyk, człowiek lub niewolnik ze wschodu. Imię w Polsce używane było na dawnych kresach wschodnich.

Miłosław to miłujący sławę, dążący do sławy, imię słowiańskie

Użyte w artykule zdjęcia: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, , http://www.findagrave.com, wikipedia, Archiwum MTP, Wielkopolska Boiblioteka Cyfrowa, Zbigniew Zielonacki / Cyryl, Tomasz Dworek

4 komentarzy

kliknij by dodać komentarz


 • 1905 Parlament francuski uchwalił “Ustawę o rozdziale Kościoła od państwa” – nam by też się przydała taka ustawa!

 • poznaniak
  3 Lipca 2018 o 18:25

  1905 Parlament francuski uchwalił “Ustawę o rozdziale Kościoła od państwa” – nam by też się przydała taka ustawa!

  Jesteś pewien? Ewidentnie nie masz pojęcia iż współczesny Francuz to osobnik bez jakiejkolwiek tożsamości. Jedynie gdzieś na prowincji Republiki Francuskiej pozostały resztki …..FRANCJI !
  Właściwie Francja oraz Niemcy + Szwecja to gatunki na wymarciu.

 • haha tak sie ma w głowie od oglądania telewizji publicznej, Francja ma się świetnie, Szwecja jest w ćwiercfilane MS w piłce, a my jesteśmy w komuchami z Pis w czarnej dzurze

 • Anonim
  6 Lipca 2018 o 09:07 …w jednym zdaniu wrzuciłeś tyle tematów, że normalnie żal mi twojej głowy !