Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 27 LIPCA

Polfa w Poznaniu, rok 1977  Foto:

Słońce w znaku Lwa

Święto narodowe Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, obchodzone w rocznicę podpisania porozumień rozejmowych w 1953 roku.

KALENDARIUM POZNANIA 2Człowiek urodzony 27 lipca jest aktywny, praktyczny. Jest to człowiek interesu, który doskonale orientuje się w tym, co jest dla niego korzystne, a co przyniesie mu straty. Jest wrażliwy, ma wrodzone poczucie szlachetności i chętnie pokazuje się innym ze swej najlepszej strony. Pragnąłby, aby wszyscy go lubili i odnosili się doń życzliwie; interesuje się życiem religijnym. Doskonały z niego obserwator – chociaż wnioski swe wyprowadza powoli.

Umysł jego jest cierpliwy, ostrożny, przewidujący, logiczny, zdolny do wielkich wysiłków w kierunku realizacji jego zamiarów i pragnień. Niełatwo ulega napadom gniewu – ale raz doprowadzony do pasji – potrafi być dokuczliwym.

Cytaty na dziś:

•    Bóg czasem morduje kochanków, bo sam chce być mistrzem miłości. Alda Merini
•    Romantyzm to bunt kwiatu przeciwko swoim korzeniom. Stanisław Brzozowski
•    Łatwiej jest odbudować zburzone miasto, niż zburzone zaufanie. Karol Bunsch
•    Kobietom kwiaty – za dwa etaty. Przysłowie

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1782 Urodził się Pantaleon Szuman, poznański prawnik, działacz niepodległościowy.

Pantaleon Szuman Foto: internetW 1847 r. został deputowanym do niemieckiego sejmu zjednoczeniowego, rok później wchodził w skład Komitetu Narodowego w Poznaniu, w maju 1848 r. wybrano go posłem do pruskiego Zgromadzenia Narodowego, później do parlamentu pruskiego, zawsze występował w obronie sprawy polskiej w licznych interpelacjach.

Po upadku Księstwa Warszawskiego przeniósł się do Poznania i podjął pracę w sądownictwie cywilnym i handlowym. Oburzony na krzywdzącą Polaków reorganizację organów sądownictwa, odmówił objęcia w 1817 r. niższego stanowiska, posady drugiego radcy przy sądzie ziemskim w Krotoszynie i osiadł w majątku Kołdrąb w powiecie żnińskim.

W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego był inicjatorem wielu akcji protestacyjnych przeciwko ograniczaniu praw Polaków. W 1823 r. został członkiem Komisji Generalnej ds. uwłaszczenia chłopów w Księstwie i radcą regencji w Poznaniu.

W 1828 r. należał do założycieli storpedowanego przez władze pruskie Towarzystwa Przyjaciół Rolnictwa, Przemysłu i Oświaty, którego celem miała być obrona narodowości polskiej i języka polskiego.

1925 Zmarł ks. Bolesław Kościelski, twórca poznańskiej „Skałki”.

Ksiądz Bolesław Kościelski Foto: http://www.wtg-gniazdo.orgKs. Bolesław Kościelski (proboszcz w latach 1903-1925) swymi inicjatywami i działaniami w dużym stopniu wpłynął na obecny wygląd kościoła Św. Wojciecha.

Wyraźnie pod wpływem sztuki Krakowa a konkretnie dekoracji kościoła Mariackiego ks. Kościelski przystąpił do sprawienia nowej polichromii. Jej wykonania podjął się artysta krakowski Antoni Procajłowicz. W latach 1911-1913 namalował on modernistyczną dekorację, w której dominują rytmiczne bogate ornamenty inspirowane sztuką ludową. W ornamenty wplecione zostały jednak tematy maryjne i narodowe podkreślone wizerunkami Matki Boskiej, fragmentami tekstu Bogurodzicy i przedstawieniami patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława.

W tym samym czasie proboszcz sprawił także dwa witraże we wschodnich oknach naw bocznych. W oknie południowym umieszczono wizerunek św. Barbary będący repliką fragmentu witraża Józefa Mehoffera z katedry we Fryburgu. Natomiast w oknie północnym wizerunek bł. Salomei, replikę witraża autorstwa Stanisława Wyspiańskiego z kościoła Franciszkanów w Krakowie.

Nekrolog z Kurjera Poznańskiego Foto: http://www.wtg-gniazdo.org

Nekrolog z Kurjera Poznańskiego, fot: http://www.wtg-gniazdo.org

Również pod wpływem krakowskiej Skałki ks. Kościelski wystąpił z pomysłem zorganizowania w podziemiach kościoła św. Wojciecha nekropolii zasłużonych Wielkopolan.

W wyniku prac powstałego Komitetu Budowy Grobów Zasłużonych, 7 czerwca 1923 roku w kościele złożone zostały szczątki wybitnego poznańskiego lekarza i społecznika Karola Marcinkowskiego.

Okazały sarkofag zaprojektował znany poznański rzeźbiarz Marcin Rożek. Jesienią tego roku w krypcie kościoła pochowani zostali bohaterowie napoleońscy, a w dawnej kaplicy fundacji Mydelnika osadzone zostały upamiętniające ich epitafia. Marcin Rożek wyrzeźbił epitafia Józefa Wybickiego, Andrzeja Niegolewskiego i Michała Sokolnickiego. Epitafium Antoniego „Amilkara” Kosińskiego jest natomiast dziełem innego wybitnego rzeźbiarza poznańskiego – Władysława Marcinkowskiego. W 1963 roku sprawione zostało epitafium ks. Wacława Gieburowskiego z portretowym medalionem dłuta Edwarda Haupta.

Kosciol Sw. Wojciecha 60-70

1931 W Poznaniu urodził  się Rajmund Jakubowicz, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.

Rajmund Jakubowicz1 listopada 1954 zadebiutował na scenie Teatru Lalki i Aktora w Poznaniu. Ze sceną związany byt przez pół wieku. Pracował w Teatrze Lubuskim, we wrocławskim teatrze Rozmaitości, w Poznaniu: Animacji, Polskim i Nowym

Występował również w Teatrze Telewizji, m.in. w spektaklach: Dług Jana Pawła Gawlika w reż. Jerzego Hoffmana (1969), Na dnie Maksima Gorkiego w reż. Izabelli Cywińskiej (1981), Oni Stanisława Ignacego Witkiewicza w reż. Krzysztofa Rogulskiego (1984), Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego w reż. Izabelli Cywińskiej jako Galvez (1986) oraz w Damach i huzarach Aleksandera Fredry w reż. Janusza Nyczaka jako Rembo (1991).

Zmarł 10 maja 2004 r. podczas prób do spektaklu “Opera Kozła” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego.

Jemu zadedykowali koledzy z zespołu premierowy spektakl. – Miał tam grać boksera o słabym sercu i miał słabe serce – mówiła aktorka Edyta Łukaszewska.

Wilhelm Hans August von Waldow1937 Zmarł Wilhelm Hans August von Waldow, polityk niemiecki.

W latach 1903-1911 nadprezydent prowincji poznańskiej, a w latach 1911-1917 nadprezydent prowincji pomorskiej. Honorowy obywatel Poznania, Inowrocławia, Piły i Bartoszyc.

1975  Oddanie do użytku nowej pętli przy ul. Budziszyńskiej. Linie tramwajowe 6, 15 i 17 zostały przedłużone od ul. Bolkowickiej, co jest specjalnie ważne dla pracowników Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa” – pisała poznańska prasa. [KMP 1/76]


ZDARZYŁO SIĘ 27 LIPCA

1144 Zmarła Salomea z Bergu, wdowa po Bolesławie Krzywoustym. Pozostałe po niej grody sieradzko-łęczyckie stały się przedmiotem sporu między seniorem a juniorami.

1214 W bitwie pod Bouvines Jan bez Ziemi został pokonany przez króla Francji Filipa II Augusta. Bitwa ta przekreśliła nadzieje Anglii na odzyskanie posiadłości na kontynencie.

1501 Mikołaj Kopernik został kanonikiem kapituły we Fromborku.

1586 Sir Walter Raleigh jako pierwszy przywiózł tytoń z Wirginii do Anglii.

1597 Zmarł ksiądz Jakub Wujek, teolog, autor pierwszego tłumaczenia Biblii na język polski.

1768 Londyński lekarz William Heberder podczas wygłaszanego referatu wprowadził nazwę angina pectoris (choroba wieńcowa), znalazła się ona w słowniku medycyny.

1794 Przewrót 9 thermidora we Francji. Aresztowanie w Konwencie Robespierre`a.

1830 Wybuch Rewolucji Lipcowej we Francji. W ciągu 3 dni doprowadziła ona do obalenia Karola X Burbona. Tron objął Ludwik Filip Orleański. Wydarzenia paryskie miały pewien wpływ na nastroje w Warszawie, w której kilka miesięcy później wybuchło powstanie listopadowe.

1904 Urodził się Oskar Lange, polski ekonomista. Zajmował się zagadnieniami z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu, statystyki, ekonometrii i socjologii. (zm. 2.10.1965).

1906 Urodził się Jerzy Giedroyć, wydawca, publicysta. Współtwórca czasopisma “Kultura”, wydawanego przez Instytut Literacki w Maison Lafitte koło Paryża, gdzie Giedroyć mieszkał od 1947 roku. Zmarł 14 września 2000 roku.

1917 Urodził się Bourvil, właściwie André Raimbourg, aktor i komik francuski.
Swój pseudonim wziął od nazwy wsi, w której pracował. Prawdziwymi perłami jego aktorstwa były role w duecie z zupełnie inaczej grającym Louisem de Funés w filmach „Gamoń”, „Wielka włóczęga”.

1919 Po drobnych potyczkach z oddziałami litewskimi wojska polskie wkroczyły do Augustowa. Miasto zajęła grupa gen. Falewicza.

1920 Rada Najwyższa Aliantów podjęła decyzję w sprawie Śląska Cieszyńskiego. Polska otrzymała Bielsk i Cieszyn z powiatami. Czechosłowacji przypadły: Karwina, Frysztat, Jabłonków, Bogumin, czyli tereny z wszystkimi wielkimi kopalniami, oraz hutę w Trzyńcu.

1921 Dr Frederick Banting w laboratorium Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Toronto po raz pierwszy ekstrahował insulinę, najważniejszy hormon trzustki. Naukowcy z wyodrębnili insulinę eksperymentując na psie, któremu usunięto trzustkę.

1930 Reprezentacja Polski zwyciężyła w trzeciej olimpiadzie Międzynarodowej Federacji Szachowej.

1933 Urodził się Stanisław Jędryka – reżyser. Twórca m.in. filmów dla młodzieży: “Wakacje z duchami”, “Stawiam na Tolka Banana”, “Podróż za jeden uśmiech”.

1940 Po raz pierwszy na ekranach pojawił się Królik Bugs.

Królik Bugs

1941 Włoskie miniaturowe łodzie podwodne dokonały udanego ataku na statki angielskie w porcie La Valetta na Malcie.

1944 Armia Czerwona przy współudziale AK oswobodziła Lwów; początek rozbrajania przez władze radzieckie 3, 9 i 27 Dywizji AK; przyjazd PKWN do kraju.

1947 Wincenty Pstrowski ogłosił list otwarty do górników z wezwaniem do socjalistycznego współzawodnictwa pracy:, “Kto wyrąbie więcej niż ja?”.

1953 Podpisanie zawieszenia broni w Pamundżonie, kończącego wojnę koreańską. Siły amerykańskie straciły 24 119 ludzi, oddziały ONZ ogółem 94 000. Straty komunistyczne oceniane były na 1 milion 340 tysięcy ludzi.

1965 Prezydent Johnson podpisał ustawę nakazującą producentom papierosów w USA umieszczanie na opakowaniach informacji o szkodliwości palenia.

1976 John Lennon otrzymał kartę stałego pobytu w USA.

1974 Izba Reprezentantów oskarżyła prezydenta Richarda Nixona o działalność niezgodną z prawem, nadużycie władzy i fałszywe zeznania.

1985 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „Every Time You Go Away” – Paul Young.

1986 Greg Lemond, pierwszy raz wygrał Tour de France. Był też pierwszym Amerykaninem tryumfującym w tym kolarskim wyścigu.

1987 Francuz Peyron jako pierwszy przepłynął Atlantyku na desce surfingowej.

1987 Ukazał się trzeci album „Within The Realm Of The Dying Sun” grupy Dead Can Dance, uważany za wielu za najlepsza płytę tej grupy.

1990 Rada Najwyższa Białorusi przyjęła deklaracje o suwerenności republiki.

1996 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: „Wannabe” – Spice Girls. Nagranie na tej pozycji pozostało przez 7 tygodni.

1998 Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o wprowadzeniu w Polsce nowego podziału administracyjnego na 16 województw.

2003 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “Never Gonna Leave Your Side” – Daniel Bedingfiled; UK Top Album: “Dangerously In Love” – Beyonce.

Imieniny obchodzą; Natalia, Julia, Agnieszka, Jerzy, Dionizy, Lilia

Natalia, W łacinie dnies natalis oznacza dzień narodzin, dzień Bożego Narodzenia, francuskie słowo Noël to także „dzień narodzin dla nieba”, czyli dzień zgonu świętego lub świętej.

•    Jak Natalia się obwieści takich będzie dni trzydzieści.

Kobieta o tym imieniu ma wszelkie predyspozycje, aby odegrać dużą rolę w życiu politycznym. Jest osobą szalenie inteligentną, kulturalną, wyróżnia się urodą i dyplomacją. W chwilach dla niej ważnych potrafi być nie tylko stanowczą, lecz wręcz groźną. Nie jest dobrą żoną, ani matką.

Julia, to żeńska forma imienia Juliusz, czyli pochodząca z patrycjuszowskiego, rzymskiego rodu Juliuszów
Agnieszka to imię greckie, oznacza – czysta, bez skazy, w Polsce używane w formach Agnieszka, Agneta, Jagna, Jagosza.

Jerzy to popularne w Europie imię późnogreckie Georgios, utworzone z terminów rolniczych: georgeo – uprawiam, georgia – rolnictwo. W Polsce popularne od XIII wieku

Użyte w artykule zdjęcia: internet, http://www.wtg-gniazdo.org, wikipedia.pl, poznan.wikia, wikipedia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz