Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 24 LIPCA

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami, zdjęcie z roku 1927  Foto: fotopolska.eu

24 LIPCA Słońce w znaku Lwa

Święto Policji Państwowej, obchodzone dla upamiętnienia powołania formacji w 1919 roku.

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzony 24 lipca jest człowiekiem prawym, odznaczający się niezwykłym poczuciem godności własnej. Pełen energii, przedsiębiorczy, wierzy w siebie, jest odważny, zuchwały, nieustraszony. Dąży nieustannie do samodoskonalenia – a w głębi duszy jest szlachetnym, gorliwym, wytrwałym. Dumny, ambitny – lubi władzę, a w życiu dąży do osiągnięcia potęgi.

Potrafi umiejętnie rządzić innymi, a gdy się rozwinie moralnie – panuje wówczas nad samym sobą. Namiętny, uczuciowy – oddaje się cały bez zastrzeżeń miłości. Lubi polowanie, uwielbia wszelkie pochwały i łatwo ulega pochlebstwu, a ponieważ ma wielkie ambicje – może być zazdrosnym o zaszczyty. Zwycięża zazwyczaj swych wrogów. Odznacza się silnym poczuciem sprawiedliwości.

Cytaty na dziś:

•    Nasza mądrość wywodzi się z naszego doświadczenia, a nasze doświadczenie z naszych głupstw. Sacha Guitry.
•    Przyczyną złych postępków są bogactwa trudno osiągalne. Lao-cy.
•    Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa?
•    Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa. Przysłowie

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1444 Andrzej Bniński biskup poznański zaświadcza, że Wincenty ze Strzałkowa pleban w Cerekwicy wydzierżawił na 3 lata swój kościół Maciejowi kapłanowi z Jarocina.

1567 Stanisław Sędziwoj z Czarnkowa, referendarz królewski instalował się solennie na stanowisku komandora przy kościele Św. Jana. Z rezydencji swej przy kościele Św. Jana ruszył Czarnkowski do katedry w pełnej zbroi, jadąc konno pomiędzy Łukaszem hrabią z Górki, a Janem Krotowskim z Barcina, wojewoda inowrocławskim. Za nim jechali dwaj giermkowie, świetnie przystrojeni, niosąc broń i różne znaki wojenne.  [Źródło: Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski]

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami, zdjęcie z roku 1927 Foto: fotopolska.eu

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami, zdjęcie z roku 1927, fot: fotopolska.eu

1655 Podczas ‘potopu szwedzkiego’ Bogusław Leszczyński, starosta generalny wielkopolski dostał rozkaz obrony terenów Wielkopolski. Jednak w lipcu 1655 r. wyjechał on z Wielkopolski z powodu choroby i obowiązek obrony spadł na Krzysztofa Opalińskiego.

Dnia 24 lipca wraz z 14 tysięczną armią pospolitego ruszenia szlachty wielkopolskiej spotkał się z armią szwedzką pod Ujściem. Mimo bardzo dobrej pozycji strategicznej Andrzej Grudziński wydał rozkaz ewakuacji, dzięki czemu Szwedzi zajęli ich dogodne pozycje strategiczne.

Panika, która pojawiła się w obozie polskim zmusiła Krzysztofa Opalińskiego, Andrzeja Grudzińskiego oraz innych mniejszych magnatów wielkopolskich, do podpisania w dniu 25 lipca 1655 r. kapitulacji. Podpisany dokument przekazywał Karolowi Gustawowi pełną władzę nad województwami poznańskim i kaliskim oraz całością dóbr państwowych i kościelnych oraz miasta.

Karol Gustaw z kolei obiecywał zachowanie dotychczasowych swobód. Oddając się pod protekcję magnaci chcieli uniknąć walki we własnych majętnościach, liczyli też na pomoc w trwającej wojnie z carem i Chmielnickim.

1716 Zdobycie Poznania przez wojska Stanisława Leszczyńskiego.

Powstała 28 kwietnia antysaska (przeciwko Augustowi II) konfederacja w Środzie pod laską Andrzeja Skórzewskiego, wzmocniona przez oddziały regimentarza konfederacji tarnogrodzkiej Jana Chryzostoma Gniazdowskiego, popierające Stanisława Leszczyńskiego uderzyły na Poznań i zdobyły je. Niestety, atak tarnogrodzian popierających Stanisława Leszczyńskiego pogłębił ruinę miasta i jego przedmieść, gdyż zdobywcy, a szczególnie żołnierze dywizji Gniazdowskiego, zrabowali doszczętnie całe miasto i każdego mieszczanina z osobna, i nałożyli wysokie kontrybucje.

W tej niepewnej sytuacji politycznej, w grudniu 1716 r. pod Poznaniem zjawili się Rosjanie i stacjonowali w Wielkopolsce do wiosny 1719 r. z obawy przed możliwością inwazji szwedzkiej. Wojna domowa spowodowała wstrzymanie napływu osadników do miasta na bardzo długi czas.

Poznań 1740 Foto: wikipedia

1819 W Toruniu Urodził się Marian Jaroczyński, malarz i rzeźbiarz działający w Poznaniu.

Zygmunt August, grafika Mariana Jaroczyńskiego Foto: Cyfrowa Biblioteka NarodowaW Toruniu ukończył gimnazjum, potem studiował w akademii sztuk pięknych w Berlinie. Po studiach pracował przez kilka lat w Kórniku; namówiony przez grafika Kajetana Kielisińskiego, pracującego w Kórniku jako bibliotekarz, wykonywał swoje pierwsze grafiki, oparte na obserwacji natury.

W styczniu 1849 był reprezentantem Kórnika na zjeździe Ligi Polskiej w Kórniku, wkrótce na stałe osiadł w Poznaniu. Prowadził tam zakład litograficzny, był nauczycielem rysunków w gimnazjum realnym oraz kierownikiem Wieczorowej Szkoły Rysunków i Modelowania (założonej w 1865 przez Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu).

Udzielał pomocy uczestnikom powstania styczniowego, co przypłacił półtorarocznym pobytem w berlińskiej twierdzy Moabit. Od 1871 – po likwidacji zakładu litograficznego – skoncentrował się na twórczości malarskiej.

Prace Jaroczyńskiego to przede wszystkim sceny historyczne i polityczne, związane głównie z wydarzeniami 1848 i uciskiem pruskim; tworzył także obrazy o tematyce religijnej i ludowej (z Wielkopolski i Tatr). Był równocześnie konserwatorem, odnawiał m.in. portrety Władysława Jagiełły i Jadwigi w kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Jako rzeźbiarz był m.in. twórcą popiersia Kopernika (1876). [Na podstawie: Przemysław Michałowski, Marian Jaroczyński, w: Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, wikipedia.pl Zdjęcie: Zygmunt August, grafika Mariana Jaroczyńskiego, źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa]

1869 W prasie toruńskiej ukazało się pierwsze wezwanie do budowy Teatru Polskiego w Poznaniu. Miał on uniezależnić polskie występy od dyktującej warunki i zarządzanej przez Niemców sceny miejskiej na Placu Wilhelmowskim (dziś Plac Wolności)

Teatr Polski w zielenii

Pomnik Enigmy pod poznańskim Zamkiem Foto: http://fotopoznan.blogspot.com/1909 Urodził się Jerzy Różycki, matematyk i kryptolog, pracownik Uniwersytetu Poznańskiego oraz kontrwywiadu wojskowego (Biuro Szyfrów 4).

Zespół w składzie: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki w styczniu 1933 złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, zbudował jej działającą kopię oraz urządzenia deszyfrujące szyfrogramy Enigmy – najpierw tzw. cyklometr, a następnie, po udoskonaleniu przez Niemców techniki szyfrowania, tzw. bombę kryptologiczną.

Praca Różyckiego to tzw. metoda zegara, pozwalająca określić wybór i ustawienie wirnika w maszynie Enigma. Podczas studiów na Uniwersytecie Poznańskim został członkiem Korporacji Akademickiej Chrobria. Jego nazwisko znajduje się na pomniku kryptologów przez poznańskim Zamkiem.

1926 Hale targowe zamieniano w przerwach między imprezami handlowymi na atelier i kręcono w Poznaniu najprawdziwsze filmy. A jakie ambicje mieli wtedy filmowcy! “Kręcono” np. zdjęcia skoków z aeroplanu – w sobotę 24 lipca o godz. 17 na Szelągu za Tamą Garbarską skakać miał polski “Eddie Polo” Jan Zaporowski. “Czysty dochód przeznacza się – podkreślono – na wykonanie pierwszego polskiego potężnego filmu sensacyjnego” [Źródło: KMP3/88 – Kurier Poznański]

1949 Otwarcie oddziału Muzeum Wielkopolskiego w Rogalinie.

1987  Na lotnisku w Ławicy wylądował samolot specjalny Polskich Linii Lotniczych “Lot”, na którego pokładzie przybył sekretarz generalny Ludowo-Rewolucyjnej Partii Kampuczy Heng Samrin.

Towarzyszył mu członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partu Robotniczej Włodzimierz Mokrzyszczak. Na lotnisku gości powitali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Zwiedzano Poznańską Fabrykę Maszyn Żniwnych, osiedla mieszkaniowe na Ratajach i Winogradach (m. in. budowę trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju) Stary Rynek i poznański Ratusz, na którego stopniach powitał gości prezydent Poznania Andrzej Wituski. [Źródło: Kronika Miasta Poznania]

ZDARZYŁO SIĘ 24 LIPCA

1002 Zjazd w Merseburgu. Henryk II potwierdził posiadanie przez Bolesława Chrobrego Łużyc i Milska jako lenna oraz zażądał zwrotu Miśni. Podczas zjazdu doszło do nieudanej próby zamachu na Bolesława.

1292 Zmarła św. Kunegunda (Kinga) córka Beli IV króla Węgier, żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Od 1234 Kunegunda była zakonnicą w klasztorze klarysek w Starym Sączu. Została beatyfikowana 10 czerwca 1690 roku.

1534 Jacques Cartier wylądował w Kanadzie jako przedstawiciel króla Francji.

1683 Pierwsi niemieccy osadnicy wyruszyli do Ameryki na pokładzie statku „Concord”.

1704 Angielski admirał Sir George Rooke zdobył Gibraltar odbierając go Hiszpanom. Gibraltar pozostaje ciągle jedną z kolonii angielskich, chociaż wiele się ostatnio mówi o przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców przylądka w sprawie przyłączenia do Hiszpanii.

1761 Urodził się Jakub Jasiński, generał, jakobin polski, poeta. Dowódca powstania kościuszkowskiego na Litwie. Poległ w czasie rzezi Pragi 1794 r.

1802 Urodził się Aleksander Dumas – ojciec. Był synem rewolucyjnego generała, rozpoczął karierę jako urzędnik i bibliotekarz. Napisał łącznie ponad 250 powieści, do najbardziej znanych należą; “Trzej muszkieterowie”, „Hrabia Monte Christo”. (zm. 5.12.1870).

1824 Gazeta Harrisburg Pennsylvanian opublikowała pierwsze wyniki badań opinii publicznej. Dotyczyły poparcia dla polityki Andrew Jackson.

1883 Kapitan Matthew Webb, pierwszy człowiek, który przepłynął Kanał La Manche (w 1875), utonął podczas próby zmierzenia się z progami wodnymi w okolicach wodospadu Niagara.

1895 Urodził się Robert Graves, angielski poeta i prozaik. “Ja, Klaudiusz”.

1898 Urodziła się Amelia Earhart, amerykańska, pionierka lotnictwa. Jako pierwsza kobieta samotnie przeleciała nad Atlantykiem.

1900 Urodził się Aleksander Żabczyński, aktor, przedwojenny amant filmowy.

1911 Amerykanin Hiram Bingham odkrył Machu Piccu zaginione miasto Inków.

1919 Powołanie przez Sejm RP policji Państwowej. W rocznicę tego wydarzenia policja obchodzi swoje święto.

1925 W szpitalu Guy’s w Londynie po raz pierwszy z powodzeniem zastosowano insulinę w leczeniu pacjentki. Osobą, która pierwsza przyjęła lek była sześcioletnia Patricia Cheeseman.

1926 Urodził się Andrzej Konic, reżyser filmowy. Twórca telewizyjnych spektakli i programów poetyckich, filmów: “Uszczelka”, “Umarłem, aby żyć”, seriali telewizyjnych: “Stawka większa niż życie”, “Czarne chmury”, “Życie na gorąco”, spektakli teatralnych “Madame Sans Gene”, “Otello”, “Opera za trzy grosze”.

1929 Znacjonalizowano Puszczę Białowieską; do tego dnia eksploatowały ją firmy prywatne i zagraniczne.

1931 Urodził się Eric Tabarly, francuski żeglarz, zwycięzca regat, uważany za największego żeglarza XX wieku. Zginął zepchnięty przez sztorm z pokładu swego jachtu “Pen-Duic 1” w nocy z 12 na 13 czerwca 1998 roku.

1939 Premier Węgier Pal Teleki wystosował list do rządu polskiego z zapewnieniem, że w razie wojny polsko-niemieckiej Węgry nie wystąpią przeciw Polsce.

1944 2 Korpus Polski zakończył walki we Włoszech z dywizjami niemieckimi o Ankonę nad Adriatykiem. Polacy zdobyli miasto i port, po walkach rozpoczętych 15.06.

1949 Otwarto maszt i radiostację radiową w Raszynie.

1960 Urodziła się Lora Szafran, czołowa polska wokalistka jazzowa.

1965 Urodził się Paweł Sito, dziennikarz radiowy.

1967 The Beatles, ich menedżer Brian Epstein i kilku innych wykonawców podpisało petycję opublikowaną w „The Times” nawołującą do legalizacji marihuany.

1971 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: „Get It On” – T. REX.

1976 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: „Don’t Go Breaking My heart” – Elton John & Kiki Dee.

1979 Zmarł Edward Stachura, poeta, prozaik, tłumacz literatury hiszpańskiej.

1982 Lista Przebojów Programu 3. Notowanie Nr  14: 1. The Steve Miller Band  – Abracadabra, 2. Izabela Trojanowska – Karmazynowa Noc, 3. Maanam – Espana Forever , 4. Lombard – Ostatni Taniec, 5. Queen – Las Palabras De Amor

1988 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: „Roll With It” – Steve Winwood. Jeden z jego dwóch, solowych przebojów ‘numer jeden’, drugim jest „Higher Love”.

1989 Prawie wszyscy posłowie niższej izby parlamentu indyjskiego podali się do dymisji, chcąc zaprotestować przeciwko korupcji panującej w rządzie Radżiwa Gandhiego.

1993 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów „Can’t Help Falling In Love” – UB40. Był to ich drugi „number one” po „Red Red Wine”. Utwór z repertuaru Elvisa Presleya (w jego interpretacji dotarła tylko do pozycji drugiej) pochodzi z obrazu „Sliver”.

1998 Po długich pracach legislacyjnych została uchwalona ustawa o trójstopniowym podziale terytorialnym państwa na: gminy, powiaty i województwa.

Imieniny obchodzą; Krystyna, Kunegunda, Kinga, Olga, Antoni

Krystyna; imię grecko – łacińskie utworzone od imienia Christimus, z to z kolei od Christus. Pierwotnie Christina to „należąca do Chrystusa, chrześcijanka”.

Kobieta o tym imieniu jest wrażliwa, o zmyśle dyplomatycznym. Nie lubi, aby mężczyzna jej cokolwiek narzucał, wręcz odwrotnie lubi dominować nad nim. Jest kobietą bardzo towarzyską i lubianą w towarzystwie. Uwielbia wszelkiego rodzaju podróże. Bardzo duża ambicja i przezorność powoduje, że często popada w kłopoty. Zawsze z tych opresji ratowana jest przez życzliwych mężczyzn. Jest w zasadzie konserwatystką, ale jeśli konieczne są zmiany to chętnie je akceptuje. Krystynie brak uzdolnień artystycznych, ale swoje dzieci z reguły chce kształcić w kierunkach medycznych i aktorskich.

Kunegunda; imię pochodzenia germańskiego; „kunni” – ród , klan, „gund” – walka; całość znaczy „bojowniczka rodu”. Odpowiedniki obcojęzyczne: fr. Cunegonde, niem. Kunigunde, wł Cunegonda

Kunegunda jest kobieta targaną przeciwnościami, z jednej strony jest doskonałą organizatorką i wesołą towarzyszką „do tańca i do różańca”, a z drugiej mało nieumiejącą oszczędzać marzycielką, która lubi popadać w melancholie; jest mało przedsiębiorcza, ale lubi dostatnie i wygodne życie; potrafi kokietować i być atrakcyjną do późnej starości.

Użyte w artykule zdjęcia: fotopolska.eu, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, http://fotopoznan.blogspot.com/, wikipedia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz