Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 2 MAJA

Poznań Rondo Kopernika - Kaponiera 1987  Foto: fotopolska.eu

2 MAJA Słońce w znaku Byka

Choć dziś Atanazy, pal w piecu dwa razy.
Dzień Polonii, uchwalony przez Sejm 15.03.2002r.
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Dzień Flagi RP, święto państwowości polskiej ustanowione w lutym 2004 roku
Dzień Policji Warszawskiej obchodzony od 1991 roku dla upamiętnienia wręczenia Komendzie Stołecznej Policji sztandaru ufundowanego przez mieszkańców stolicy.
Indonezja- Dzień Edukacji Narodowej
Iran – Dzień Nauczyciela

KALENDARIUM POZNANIA 2

Człowiek urodzony 2 maja jest wytrwały, pracowity – ścisły jest w życiu, co przejawia się nawet w drobiazgach. Interesuje się studiami naukowymi, szczególnie doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne.

Łączy w sobie stałość charakteru z dobrocią, ale przy tym może się również przejawiać wielka wiara w siebie w połączeniu z uporem. Z jednej strony dogmatyczny, konserwatywny i ma wielkie pojęcie o samym sobie – a z drugiej strony znowu – potrafi się dostosować do swego otoczenia.

Imieniny obchodzą: Anatol, Atanazy, Zygmunt

Cytaty na dziś:

– Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.
– W twórczości niezbędna jest cierpliwość, bez niej się niczego nie dokona. Mikołaj Gogol.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1536 Wśród notatek burmistrza Jana Wyleżyńskiego zwanego Reszką znalazła się krótka wzmianka o pożarze miasta w dniu 2 maja 1536 r. Reszka był wtedy akurat rajcą miejskim, ale właśnie na niego, jako burmistrza wybranego jesienią tegoż roku, przypadło zorganizowanie odbudowy miasta. [Źródło KMP 1/1999]

1578 Za powodu długów do więzienie został wtrącony Melchior Nering poznański drukarz i introligator. Dzięki nowym wierzycielom szybko wyszedł z aresztu.

Ksiega z Wydawnictwa Neringa ok. 15650 Foto: WBC/Biblioteka KórnickaNering to  jeden z pierwszych poznańskich drukarzy, księgarzy i  introligatorów. W roku 1577 wydał pierwszy poznański druk w języku polskim („H. Powodowskiego Odpowiedź krześciańska na list, który pod tytułem Matki Bożej do mnichów częstochowskich napisał Behemot, kanclerz Lucypera”). W Poznaniu wydał łącznie 19 pozycji (w tym 4 polskie).

Po wydrukowaniu antyjezuickiego pisma kalwina Jakuba Niemojewskiego został skazany na karę chłosty, a jego drukarnia została zdemolowana przez popleczników biskupa poznańskiego.

W 1579 r. przeniósł się do Grodziska, a następnie w 1583 do Torunia, gdzie prowadził oficynę na zlecenie rady miejskiej.

Nie wiadomo kim był z pochodzenia, gdzie i, kiedy się urodził. Jako introligator występował w Poznaniu najpóźniej od 1559 roku. Drukarstwem zainteresował się około 1576 prawdopodobnie za namową Erazma Glicznera z Grodziska, z którym współpracował już od 1566 roku. Jemu zawdzięczał wyposażenie oficyny (stwierdzono w niej zasoby z grodziskiej tłoczni firmowanej przez Glicznera).

W 1576 roku uruchomił w Poznaniu pierwszy potwierdzony produkcją warsztat typograficzny. Jeszcze przed 18 października wydał nie zachowane do dziś Conclusiones, a 4 listopada otrzymał przywilej królewski, który chronił w ciągu sześciu lat jego wydawnictwa od przedruków.

Nering drukował głównie wydawnictwa jezuickie, obsługiwał duchowieństwo poznańskie, współpracował m.in. z Hieronimem Powodowskim.

Wydawał również pisma różnowiercom. Pierwszym drukiem była pozycja łacińska, ale już w 1577 opublikował pierwszy druk poznański w języku), naraził się tym jezuitom i całemu duchowieństwu poznańskiemu.

Warsztat Neringa został zdemolowany, on sam skazany na chłostę, a książka uznana za heretycką, na spalenie. Nering stracił w ten sposób najbogatszą klientelę i zyskał konkurenta w osobie J. Wolraba starszego, sprowadzonego do Poznania przez jezuitów.

1778 W Poznaniu urodził się Atanazy Raczyński, młodszy brat Edwarda, pruski dyplomata i kolekcjoner sztuki, w  młodości studiował w Berlinie i  Frankfurcie oraz walczył w armii napoleońskiej.

Atanazy RaczyńskiPrzez lata związany był z dworem Hohenzollernów w Berlinie, był  pruskim dyplomatą wysokiej rangi: ambasadorem w Lizbonie i Madrycie. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i towarzyskim elit europejskich. Jako bystry obserwator otaczającej rzeczywistości,  w swoich listach  i zapiskach wielokrotnie komentował sytuację polityczną Europy.  Przez całe życie prowadził też trudny, krytyczny dialog z polskością, co było powodem  jego sporów z Edwardem.

Był kolekcjonerem i znawcą sztuki, swoje zbiory prezentował w galeriach w Berlinie, a dziś część jego kolekcji stanowi trzon zborów sztuki europejskiej znajdującej się w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Atanazy planował umieszczenie swojej kolekcji w specjalnym skrzydle dobudowanym w latach 1829-1830 (według projektu Karla Friedricha Schinkla) do gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Jednak narastające nieporozumienia z Edwardem spowodowały, że porzucił ten pomysł, a dzieła sztuki ze swej kolekcji eksponował przejściowo w Berlinie. Galerię Schinkla przebudowano na hotel („Hotel Drezdeński”), budynek zniszczono całkowicie podczas walk w 1945.

Pierwsza berlińska galeria Atanazego Raczyńskiego mieściła się w okazałym domu arystokraty przy głównym bulwarze Berlina: w pałacu przy ulicy Unter den Linden 21. [Źródła: materiały Biblioteki Raczyńskich, wikipedia]

Aleje Marcinkowskiego, Biblioteka Raczyńskich i dawny Hotel Drezdenecki

1848 Oddziały wielkopolskich powstańców pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego stoczyły z wojskami pruskimi zwycięską bitwę pod Sokołowem.

1848 W wyniku odniesionych ran zmarł Florian Dąbrowski, polski oficer, uczestnik powstania listopadowego i wielkopolskiego.

W powstaniu listopadowym dowodził kompanią w niedawno utworzonym 5 pułku strzelców pieszych. Gdy powstanie upadło, w 1832 wyemigrował do Francji. W okresie Wiosny Ludów wrócił do Polski i wstąpił do armii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Podczas powstania jako major dowodził oddziałem wojskowym w Książu. Stoczył tam bitwę (bitwa pod Książem) z kilkakrotnie silniejszymi siłami pruskimi, w której na skutek odniesionych ran zmarł.

1885 W Poznaniu utworzono Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego.

Henryk WieniawskiTowarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu powstało w 1885 roku pod nazwą Koło Śpiewackie Polskie. Zrzesza twórców kultury, artystów, działaczy i melomanów. Zajmuje się działalnością organizacyjną, koncertową, naukową i wydawniczą. Jest organizatorem wielu konkursów międzynarodowych im. Henryka Wieniawskiego – skrzypcowego, kompozytorskiego i lutniczego.

Od 1974 roku w porozumieniu z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu organizuje ogólnopolskie konkursy wykonawcze – dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów. Ponadto zajmuje się organizowaniem koncertów kameralnych i symfonicznych.

Od 1979 roku prowadzi prace badawcze nad życiem i twórczością Henryka Wieniawskiego, m.in. zamierza opublikować Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego. Towarzystwo zajmuje się również edycją książek i płyt kompaktowych.

1913 Urodził się Florian Dąbrowski, polski kompozytor, pedagog.

Florian Dąbrowski, fot. z archiwum Towarzystwa Muzycznego im. Henryka WieniawskiegoW 1945 zorganizował w Bydgoszczy średnią szkołę muzyczną, w której nauczał do 1951. Był również współtwórcą Państwowej Filharmonii w Bydgoszczy.  Od 1954 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu kompozycji, harmonii, instrumentacji, współczesnych technik kompozytorskich oraz kontrapunktu (od 1959 – jako docent, a od 1973 – jako profesor nadzwyczajny). W latach 1961-64 był ponadto prorektorem poznańskiej uczelni.

Czynnie udzielał się w życiu artystycznym miasta Poznania. Współorganizował Festiwale Polskiej Muzyki Współczesnej “Poznańska Wiosna Muzyczna” i wielokrotnie był przewodniczącym ich Komisji Programowych.

Od 1968 działał w Młodzieżowym Ruchu Miłośników Muzyki “Pro Sinfonika”, a w 1973 otrzymał godność jego członka honorowego. Od 1997 był także wiceprzewodniczącym Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Należał również do Związku Kompozytorów Polskich, w którym w latach 1969-75 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego.

Detektyw Oko, Dziennik Poznański, 1928 Foto: http://staraprasa.blox.pl1927 Kurier Poznański informował: Autorem sensacji był kupiec Stefan Kałamajski, z polecenia którego kino “Pałacowe” (pl. Wolności 6) po prostu znikło w ciągu kilku godzin w dniu 2 maja 1927 r.

Na murze frontowej kamienicy Kałamajski umieścił “wyjaśnienie”: “Kontrakt dotychczasowych dzierżawców kina skończył się z dniem 30. Kwietnia rb. Na miejscu dawnego kina buduje się nowy teatr świetlny, wspaniały nowoczesny gmach – pałac godny stół. m. Poznania.

Otwarcie nastąpi jesienią”  Ciekawe, iż żaden z komentatorów poznańskich nie opatrzył tej sensacyjnej przecież informacji wzmianką, iż Kałamajski jako pierwszy w Poznaniu rozpoczął konkretne przygotowania do Pewuki. Następne nowe kina powstaną dopiero w 1929 r.

Wejście do Kina Słońce

Wejście do Kina Słońce w kamienicy Kałamajskiego – “POZNAŃ W UBIEGŁYM WIEKU 2011” Kontekst Publishing House

1927 W dniu 2 maja, w cieniu wielkich wydarzeń związanych z otwarciem Targów Poznańskich i powołaniem Towarzystwa “Powszechna Wystawa Krajowa”, położono kamień węgielny pod budowę “Domu Rzemieślniczego”.

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu lata 30Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Rzemieślniczego było też okazją do zamanifestowania znaczenia Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i w związku z tym nadano mu szczególnie uroczystą oprawę. Poprzedziła je uroczysta msza w katedrze poznańskiej z udziałem sławnego choru katedralnego ks. Wacława Gieburowskiego.

Po mszy uroczysty pochód, w którym uczestniczyły delegacje cechów ze sztandarami oraz orkiestra 58 pułku piechoty przeszedł na miejsce budowy.

Obok przedstawicieli środowisk rzemieślniczych w poświęceniu brali udział Eugeniusz Kwiatkowski, ówczesny minister Przemysłu i Handlu, Adolf Bniński wojewoda poznański, Cyryl Ratajski prezydent stołecznego miasta Poznania, prof. Jan Grochmalicki rektor Uniwersytetu Poznańskiego a także wielu innych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i kościelnych oraz organizacji gospodarczych.
Na podstawie: Michał Krupski, Gmach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, tekst  na stronach internetowych Izby Rzemieślniczej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Izby Rzemieślniczej Foto: strony internetowe Izby Rzemieślniczej

1939 W Poznaniu urodził się Stanisław Sołtysiński, wybitny prawnik, założyciel renomowanej kancelarii.

Jego działalność naukowa wywarła trwały wpływ nie tylko na ustawodawstwo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, czy na orzecznictwo sądów polskich, amerykańskich i niemieckich, ale przyczyniła się także do wzmocnienia nowoczesnego wizerunku nauki polskiej na arenie międzynarodowej.

1942 W Białej Podlaskiej urodził się Bogusław Kaczyński – muzykolog, popularyzator muzyki operowej, honorowy obywatel Miasta Poznania. Autor wielu programów radiowych i telewizyjnych. W wyniku plebiscytu Polityki Koniec wieku zaliczony został do grona dziesięciu największych osobowości telewizyjnych XX stulecia.

Poznański Koncert Noworoczny - Skiba i Bogusław Kaczyński

Był twórcą Festiwalu im. Jana Kiepury i Muzyki w Łańcucie, zdobywcą telewizyjnych trzech „Wiktorów” i „Super Wiktora”, kawaler Orderu Uśmiechu. Prorektor warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Od 1970 r. był komentatorem muzycznym radia i telewizji. Prowadził transmisje telewizyjne kolejnych Konkursów Chopinowskich i Konkursów im. Henryka Wieniawskiego. Zdobywca tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”. W 2010 r. otrzymał godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” oraz statuetkę „Złotego Hipolita” nadaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Z czasów swojej pracy w Poznaniu wspominał pamięta jeden epizod:

Gdy kiedyś wyszedłem z hotelu było już późno, miałem nagranie na Głogowskiej. Podszedłem do taksówki i mówię: – Proszę pana. Przepraszam, ja bardzo blisko, bo na Głogowską, ale jestem spóźniony, a muszę się przebrać i ucharakteryzować. Taksówkarz odpowiedział: – Panie Kaczyński proszę wsiadać. Ja wszędzie pana zawiozę. Do Kórnika i Rogalina.

Gdy zapytałem czy ogląda moje programy powiedział: – Tak i wie pan dlaczego ja tak pana lubię. Bo pan jest pierwszym poznaniakiem, który wykiwał tych warszawiaków i wszedł na antenę ogólnopolską . Nie wziął ode mnie ani grosza mówiąc ja postanowiłem, że jak pana spotkam będę pana wszędzie za darmo woził. Zamarłem, bo przecież ja jestem z Warszawy, ale nie powiedziałem mu ani słowa – wspomina Bogusław Kaczyński dodając, że o całym zdarzeniu opowiedział ówczesnemu prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu, który nadał mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w Sali Białej Urzędu Miejskiego, którą również Bogusław Kaczyński zalicza do swych ulubionych miejsc w Poznaniu, bo i tam nagrywał swoje programy m.in. z Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi oraz z całą plejadą pianistów polskich

[na podstawie: Marek Zaradniak, Bogusław Kaczyński: W Poznaniu zawsze czuję się jak w domu, strony internetowe Głosu Wielkopolskiego, http://www.gloswielkopolski.pl/, dostęp 18.01.2017, www.bogusław-kaczynski.pl, zdjęcia: kadr z programu Operowe Qui pro quo, nagrywany w poznańskim ośrodku Telewizji Polskiej [za: www.boguslaw-kaczynski.pl], poniżej: Krzysztof Skiba i Bogusław Kaczyński podczas Poznańskiego Koncertu Noworocznego w Teatrze Wielkim, fot. Sollus]

Operowe Qui pro quo - program Bogusława Kaczyńskiego kręcony w ośrodku telewizji w Poznaniu

1962 W Poznańskim Przedsiębiorstwie Projektowania Budownictwa Miejskiego “Miastoprojekt” utworzono pracownię zajmującą się budową nowej dzielnicy Rataje. Kierownikiem pracowni został Jan Wellenger, wraz z nim zespół projektowy tworzyli Jerzy Schmidt i Józef Gorzalski (główni autorzy planu ogólnego nie zostali zaangażowani do tego projektu).

1951 Urodził się Andrzej Nowakowski, polski polityk lewicowy, były wojewoda wielkopolski, radny miasta Poznania.

U2 symfonicznie - Małgorzata Ostrowska (24.04.2016) Sala Ziemi1958 W Szczecinku urodziła się Małgorzata Ostrowska, była wokalistka poznańskiej grupy Lombard.

Jest laureatką Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie w 1975 roku zdobyła główną nagrodę, Złoty Samowar, za interpretację piosenki “Słowiki”. W roku 1981 została wokalistką zespołu Lombard, i jej współpraca z nim trwała przez dziesięć lat. W roku 1999 rozpoczęła karierę solową.

W filmie “Podróże Pana Kleksa” pojawiła się jako królowa Aba śpiewając “Meluzynę”. W Sopocie (1999) otrzymała Bursztynowego Słowika za całokształt działalności, a w Opolu (2007) odcisnęła swoje dłonie w Alei Gwiazd.

Malgorzata Ostrowska i Lombard w Teatrze Polskim 7.04.1984_

Małgorzata Ostrowska i Lombard w Teatrze Polskim 7.04.1984, foto: Rafał Jesionowicz / Teatr Polski / Cyryl

1986 Poznańskie gazety lokalne opublikowały komunikat wojewody poznańskiego o podjęciu działań profilaktycznych w stosunku do dzieci do lat szesnastu poprzez jednorazowe doustne podanie płynu Lugola.

Sytuacja była związana z awarią elektrowni atomowej w Czernobylu, a paskudnie smakujący i pachnący płyn miał zapobiegać wchłanianiu radioaktywnego izotopu jodu. “Wszystkie kompetentne służby województwa poznańskiego – czytamy w komunikacie – prowadzą całodobowe pomiary, badania i analizy. Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników stwierdza się, że nie występują zagrożenia zdrowia”. [KMP 3/87]

1996 Shaggy, znany amerykański muzyk reggae, cudem uniknął śmierci w czasie próby przed koncertem w Poznaniu, gdy zawaliła się rampa z oświetleniem.

ZDARZYŁO SIĘ 2 MAJA

1417 W Sanoku odbył się ślub króla Władysława Jagiełły z jego trzecią żoną Elżbietą z Pileckich wdową po Wincentym Granowskim, kasztelanie nakielskim. Ślubu udzielił abp lwowski Jan z Rzeszowa.

1519 Zmarł Leonardo Da Vinci, wielka postać Renesansu. Łączył w sobie uzdolnienia inżynieryjne z artystycznymi, prowadzone przez niego sekcje zwłok były krytykowane przez Kościół, dlatego swoje notatki artysta zapisywał w lustrzanym odbiciu.

1576 Na Wawelu odbył się ślub Stefana Batorego z Anną Jagiellonką i koronacja pary królewskiej.

1729 W Szczecinie urodziła się Katarzyna II, caryca Rosji w latach 1762-1796. Podziwiana przez zachodnich filozofów za mądrość, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, w rzeczywistości rządziła niezwykle twardą ręką. Zezwoliła szlachcie na handel chłopami i zsyłanie buntowników na Syberię, krwawo stłumiła bunty kozackie i chłopskie. Uczestniczyła w rozbiorach Polski.

Ciekawostki:

Katarzyna w swych pamiętnikach uważa się za wysoką, badania wskazują że nie miała jednak więcej niż 160 cm wzrostu, co można określić na podstawie jej sukien.

Miała wielu kochanków, wśród których był m.in. Stanisław August Poniatowski, późniejszy król Polski, z którym miała córkę. Dziecko zmarło w wieku dwóch lat.

1833 Rosyjski car Mikołaj I zakazał sprzedaży chłopów pańszczyźnianych na publicznych targach.

1903 Urodził się Beniamin Spock, amerykański lekarz pediatra. Jego nazwisko stało się symbolem rewolucji w wychowywaniu dzieci, a jego poradnik “Dziecko” – pielęgnowanie i wychowanie stało się biblią amerykańskich rodziców.

1904 Urodził się Bing Crosby, amerykański wokalista uważany za jednego z najpopularniejszych wykonawców pierwszej połowy XX wieku.

Zaczął śpiewać w 1929 roku. Miał na swoim koncie 340 przebojów, które trafiły na listy przebojów, z tego aż 40 na pierwsze miejsce w USA. Jednak jego najbardziej znaną piosenką jest zdecydowanie “White Christmas” – przebój, który pobił wszystkie inne. Crosby zmarł 14 października 1977 roku w Madrycie.

1912 W Hamburgu Urodził się Axel Springer, niemiecki potentat prasowy. Przez długi czas dziennikarze pracujący w gazetach Springera musieli podpisywać dokument, w którym zobowiązywali się do przestrzegania trzech zasad, mianowicie że: będą działać na rzecz pojednania niemiecko-żydowskiego, będą wspierać gospodarkę wolnorynkową, będą działać na rzecz ponownego zjednoczenia Niemiec.

1916 Urodził się Wacław Kowalski, polski aktor teatralny i telewizyjny. Największą popularność przyniosły mu role w filmie Sami swoi (Kargul) i serialu Dom (Popiołek).

1942 Urodził się Wojciech Pszoniak, aktor, reżyser teatralny i filmowy. Grał m.in. w filmach Wajdy “Piłat i inni”, ” Wesele”, “Ziemia obiecana”, “Korczak”. Artysta mieszka na stałe we Francji, jednak podkreśla swoje przywiązanie do Polski. Artysta mieszka na stałe we Francji, jednak podkreśla swoje przywiązanie do Polski.

1945 Zdobycie Berlina przez wojska radzieckie z udziałem I i II Armii Wojska Polskiego. Około 6 rano Polacy zawiesili sztandar na Siegessäule – kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie.

1946 Urodził się David Suchet, brytyjski aktor i producent filmowy. Zasłynął z roli Herkulesa Poirota w cyklu kryminałów. Role detektywa w filmach o Poirot zagrał 64 razy.

1952 W Polsce wprowadzono kartki na proszek i mydło.

1952 Rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (dawna nazwa Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina).

1952 W Buffalo urodziła się Christine Baranski, aktorka amerykańska polskiego pochodzenia (Mamma Mia! /2008/jako Tanya, 9 1/2 tygodnia jako Thea).

1966 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „Monday Monday” – The Mamas & The Papas.

1972 W Ostródzie urodził się Norbert Dudziuk – Norbi – polski wokalista piosenkarz, prezenter radiowy (w Radiu Olsztyn od 1995 r.). Wykonawca i autor tekstów Kobiety są gorące, Nie zaczepiaj mnie, czy Rozkołysz się.

1975 W Londynie urodził się David Beckham, angielski piłkarz.

Dwa razy zajął 2. miejsce w plebiscycie Piłkarza Roku FIFA. W roku 2004 był najlepiej zarabiającym piłkarzem. W latach 2003-2004 był najczęściej wyszukiwanym w Google tematem związanym ze sportem. Poza karierą piłkarską Beckham zyskał sławę dzięki małżeństwu z byłą wokalistką zespołu Spice Girls — Victorią Beckham, z którą ma trzech synów.

1978 Z taśmy montażowej zakładów FSO w Warszawie zjechał pierwszy seryjny Polonez.

1980 Na uniwersytecie w Birmingham grupa Joy Division zagrała swój ostatni koncert.

1993 Po raz pierwszy robot, z wahadłowca Columbia, pochwycił w Kosmosie lecący obiekt, była to aluminiowa kostka o krawędzi 2 centymetrów.

1996 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „Always Be My Baby” – Mariah Carey, US Top Album: „Fairweather Johnson” – Hootie & The Blowfish.

2004 Premier Leszek Miller podał się do dymisji.

Został powołany pierwszy rząd Marka Belki. Premier wygłosił exposé programowe 14 maja 2004 po czym nie uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Za głosowało 188 posłów m.in. z klubu parlamentarnego SLD, przeciw m.in. PO, PiS, SdPl, LPR, PSL. Prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów i powierzył jej sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego gabinetu.

2004 Po raz pierwszy obchodzono w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

2006 Wprowadzenie nowego wzoru tablic rejestracyjnych. Jedyną zmianą – dodanie eurobandu – symbolu Unii Europejskiej.

Człowiek urodzony 2 maja jest wytrwały, pracowity – ścisły jest w życiu, co przejawia się nawet w drobiazgach. Interesuje się studiami naukowymi, szczególnie doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne. Łączy w sobie stałość charakteru z dobrocią, ale przy tym może się również przejawiać wielka wiara w siebie w połączeniu z uporem. Z jednej strony dogmatyczny, konserwatywny i ma wielkie pojęcie o samym sobie – a z drugiej strony znowu – potrafi się dostosować do swego otoczenia.

Imieniny obchodzą: Anatol, Atanazy, Zygmunt

Mężczyzna o imieniu Zygmunt ma niestały charakter, nie potrafi dotrzymać słowa. Przy swojej nijakiej osobowości dochodzi jednak do dużych sukcesów, czasem nawet zajmuje wysokie stanowisko społeczne lub państwowe. W domu ma niewiele do powiedzenia, w sprawach rodzinnych wszystkie decyzje podejmuje żona.

Anastazy jest osobą towarzyską i lubiącą wyświadczać przysługi. W niepowodzeniach nie poddaje się szybko, jest z natury optymistą. Ułatwia mu to duże poczucie humoru. Jego życie prywatne owiane jest tajemnicą.

Anatol, pochodzący Anatolii, niewolnik ze wschodu, imię pochodzenia greckiego, w Polsce używane zwłaszcza na dawnych kresach wschodnich. Mężczyzna o tym imieniu jest wielkim filantropem, działa odważnie, broni pokrzywdzonych. Postępuje zgodnie ze swą intuicją, która nigdy go nie zawodzi. Jest konserwatystą, broniącym uparcie swych zasad. Anatol wcześnie zakłada rodzinę, ale… nadal poszukuje szczęścia w miłości.

Użyte w artykule zdjęcia: Sollus Consulting & Media, http://staraprasa.blox.pl, fotopolska.eu, WBC/Biblioteka Kórnicka, strony internetowe Izby Rzemieślniczej, Wejście do kamienicy Kałamajskiego - "POZNAŃ W UBIEGŁYM WIEKU 2011" Kontekst Publishing House, Pozna, Rafał Jesionowicz / Teatr Polski / Cyryl, © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga, www.boguslaw-kaczynski.pl , Zbiory Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, Obraz Carla Wilhelma Wacha / Wikipedia , fotopolska , I Plucinski / Izba Rzemieślnicza / Cyryl, Witold Czarnecki / Izna Rzemieślnicza / Cyryl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz