Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE 17 PAŹDZIERNIKA

Marcinkowskiego 1900-05 fp  Foto:

KALENDARIUM POZNANIA 2Słońce w znaku Wagi

Dzień Ograniczenia Promieniowania Radioaktywnego ogłoszony przez ONZ
Dzień Walki z Ubóstwem
Dzień Walki z Rakiem – ogłoszony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 15.X.1997

Człowiek urodzony 17 października jest niezależny, wierzy w siebie, pragnie wyróżnień i odznaczeń. Jego usposobienie jest bierne, wykazujące wielką skłonność do pobłażania sobie i tolerowania własnych słabości. Dąży do zaspokojenia swych zachcianek, jest dość niespokojny i wrażliwy na wszystko nowe, a życie i jego przejawy wywierają nań wpływ przyciągający. Nie lubi wszystkiego, co zatrąca rutyną. Rzadko się gniewa – ale wówczas mówi całą prawdę bez ogródek i w tym kierunku posuwa się do ostateczności. Ambitny, pełen jest pragnień i pożądań – ale jego projekty życiowe najczęściej się nie realizują.

Cytaty na dziś:
• Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się sami boją spać. Edward Jokel
• Żeby móc rządzić, trzeba mieć czym straszyć i co obiecywać. Feliks Chwalibóg
• Prawa Murphy’ego – postać ogólna: Gdy stan spraw ze złego przechodzi w jeszcze gorszy, cykl jest gotów do powtórzenia.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1845 Rodzice Paula von Hindenburg, późniejszego prezydenta Niemiec zawarli związek małżeński w kościele garnizonowym w Poznaniu. Dla Luizy von Hindenburg był on konfirmacją. Państwo młodzi zamieszkali przy Bergstraße 7, (dzisiejsza Podgórna) a w październiku 1849 r. przenieśli się na Wilhelmstraße 15 (Aleje Marcinkowskiego)

Kamienica przy Podgórnej, w której urodził się von Hindenburg a mieszkał Karol Marcinkowski

Kamienica przy Podgórnej, w której urodził się von Hindenburg i mieszkał doktor Karol Marcinkowski

1847 W Warszawie urodził się Władysław Bełza, poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego. Autor popularnego wiersza:, “Kto ty jesteś, Polak mały…”

Władysław BełzaPo różnych kolejach życia Bełza przybył w 1869 roku z Paryża do Księstwa Poznańskiego, zatrzymując się początkowo w Lesznie, a w listopadzie osiadł w Poznaniu, gdzie włączył się do życia kulturalnego.

Współpracował z redagowanym przez pochodzącego w Kostrzyna dra Romana Szymańskiego Tygodnikiem Beletrystycznym Ilustrowanym „Sobótka”. Wiersze np. „O czem śpiewać” czy „polskim muzom” recytowane także w letnim teatrze, podczas przedstawienia urządzonego przez Towarzystwo Młodych Przemysłowców 24 listopada 1869 roku charakteryzowały się głębokim patriotyzmem.

W lipcu 1870 roku powstał w Poznaniu wiersz piosenka zaczynający się od słów „Wlazł kotek na płotek”, do którego muzykę napisał miejscowy kompozytor Bolesław Dembiński. Poeta czynnie angażował się także w zbiórkę pieniędzy na budowę sceny polskiej w Poznaniu, na ten cel zebrał 30 tys. talarów.

Tygodnik Wielkopolski nr1 1.01.1871Otwarcie nowego teatru 13 stycznia 1870 r .uczcił wierszem pt. „Prolog”. W styczniu 1871 roku wszedł w skład redakcji nowopowstałego „Tygodnika Wielkopolskiego” – wydawanego przez weterana powstania styczniowego Edmunda Caliera, Wokół redakcji skupiła się młoda postępowa inteligencja o tendencjach pozytywistycznych.

Pismo, z którym współpracowali Eliza Orzeszkowa i Karol Libelt, przeciwstawiało się polityce germanizacyjnej, ale atakowane było przez konserwatystów. W 1872 roku połączyło się z „Sobótką”. Bełza założył również w Poznaniu pismo dla dzieci „Promyk”. Za działalność polityczną otrzymał od władz pruskich nakaz opuszczenia Wielkopolski z dniem 11 listopada o czym zawiadomiła z boleścią czytelników redakcja „Tygodnika Wielkopolskiego”.

W numerze z 18 listopada redakcja zamieściła napisany przez Bełzę wiersz „Wielkopolanom na pożegnanie”, zaczynający się  od słów „Bywaj mi zdrowa – ziemio Piastowa”, a kończący się słowami wdzięczności dla Wielkopolan „Bo tu zostawiam mą duszę”.

Z Poznania wyjechał do Pragi a potem do Lwowa. Stamtąd w latach 1872 – 1874 przesyłał nadal do Poznania swoje teksty publikowane w Tygodniku Wielkopolskim oraz w Dzienniku Poznańskim, a także w tygodniku „Warta”.

Na podstawie: Kazimierz Matysek, Władysław Bełza w Wielkopolsce, Magazyn Kulturalny Warta, czerwiec 2015.

1904 Uroczyste otwarcie Muzeum im. Cesarza Fryderyka III w Poznaniu, w obecnym gmachu Muzeum Narodowego.

Dzisiejsze Muzeum Narodowe (1908) Foto: fotopolska.eu

1918 Utworzenie w Poznaniu Tymczasowej Komendy Straży Ludowej.

1918 Powstał pierwszy poznański zastęp skautowy, nazwany “POZNAŃ”. Z inicjatywy Cezarego Jindry odbyło się zebranie organizacyjne w mieszkaniu Henryka Śniegockiego przy ul. Półwiejskiej 13 – obecnie 11 (na tym domu w roku 1982 umieszczono tablicę pamiątkową). Uczestnicy i jego członkowie: Cezary Jindra, Wincenty Wierzejewski, Leonard Skowroński, Józef Wolski, Henryk Śniegocki i Witold Gruszczyński złożyli przyrzeczenie skautowe.

1926 Ingres prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńsko – poznańskiego Augusta Hlonda do katedry poznańskiej.

Arcybiskup Hlond, 1926 rok Foto: Archiwum Archidiecezjalne

Arcybiskup Hlond, 1926 rok, foto: Archiwum Archidiecezjalne

1928 Z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Handlowej i Uniwersytetu Poznańskiego powstał Poznański Aeroklub Akademicki.

W 1929 dzięki pomocy 3-go pułku lotniczego w Poznaniu aeroklub otrzymał 2 samoloty Hanriot H-28 i rozpoczął szkolenie pilotów sportowych na lotnisku w Ławicy. Pierwszym instruktorem był sierż. Pil. Franciszek Michalak. Do końca roku wyszkolono 15 pilotów w tym dwie kobiety. Pierwszymi wyszkolonymi pilotami byli: Janusz Mościcki, Ludwik Rosiński, Czesław Matusiak, Kazimierz Góralewicz, Hanna Grzybkowska i Maria Tomaszewska.

Pierwsze sukcesy sportowe osiągnęli piloci aeroklubu w roku 1930, kiedy to uczestnicząca w III Krajowym Konkursie Awionetek załoga w składzie: Henryk Skrzypczyński i Kazimierz Góralewicz startująca na samolocie RWD-2, zajęła 1-sze miejsce w tej kategorii samolotów. W roku 1931 aeroklub posiadał 85 członków w tym 30 pilotów samolotowych oraz własny hangar na lotnisku w Ławicy.

Samolot na Lawicy 1929 Foto: CC

Mjr Wacław Makowski jako pilot oraz mechanik por. B Wieman po powrocie z przelotu trasy Poznań – Barcelona, na samolocie Lublin R-X (lotnisko Ławica). Wacław Makowski był faktycznie pierwszym dyplomowanym pilotem II RP.W rok po przelocie do Barcelony, został dyrektorem PLL “LOT” a w okresie przedwojennym, szefował także organizacji lotniczych przewoźników cywilnych IATA. Wrzesień 1929, źródło: fotopolska

2006 Komisja Europejska ogłosiła zwycięzcę konkursu Logo Competition 2006, w którym uczestniczyło 1700 studentów z 25 krajów Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce zajął Szymon Skrzypczak, 23-letni student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu!

Celem konkursu było opracowanie logo, które będzie towarzyszyć wszystkim imprezom związanym z obchodami 50. Rocznicy Powstania Unii Europejskiej.

Nagrodzona praca przedstawia hasło „Together since 1957” (Razem od 1957 roku) ułożone z kolorowych liter, odwołujących się do alfabetów różnych języków państw unijnych (charakterystyczne akcenty). [Źródło: Kronika Miasta Poznania nr 6/2006, s. 230]

 

ZDARZYŁO SIĘ 17 PAŹDZIERNIKA

1532 Panowanie zakończył Bonifacy II, pierwszy niemiecki papież.

1483 Tomas de Torquemada został generalnym inkwizytorem w Hiszpanii.

1651 Wojska Karola II zostały pobite w bitwie pod Worcester. Karol musiał ratować się ucieczką do Francji. Sławny stał się sposób, jakiego użył pokonany król, żeby ukryć się przed żołnierzami Oliviera Cromwell’a przeczesującymi pole bitwy – Karol chcąc uniknąć schwytania ukrył się w wydrążonym pniu wielkiego dębu.

1696 Urodził się August III Mocny, król polski, elektor saski.

1777 Armia angielska skapitulowała pod Saratogą w dolinie rzeki Hudson. Przełom w wojnie amerykańskiej, Francja zdecydowała się poprzeć powstańców. W bitwie uczestniczył inżynier armii amerykańskiej, przyszły polski bohater narodowy Tadeusz Kościuszko.

1847 Urodził się Władysław Bełza – poeta, dramaturg, publicysta i działacz kulturalny. Autor popularnego wiersza:, “Kto ty jesteś, Polak mały…”. Zmarł 29 stycznia 1913 roku.

1849 W wieku 39 lat zmarł w Paryżu Fryderyk Chopin największy polski kompozytor.

Chopin bał się pochowania żywcem, bo w połowie XIX wieku udowodniono wiele takich przypadków. Kompozytor miał jednak powtarzający się sen, że budzi się pod ziemią, pociąga za linę, dzwonek dzwoni, ale jest noc, więc nikt go nie słyszy i on w mękach dusi się w trumnie. Wymógł zatem na swej starszej siostrze Ludwice Jędrzejewiczowej, by po jego formalnie ogłoszonej śmierci natychmiast wyjęto z niego serce. Ten zabieg został wykonany. Mit, że stało się tak z pobudek patriotycznych, by przekazać serce Polakom, jest nieprawdziwy. (…)

1863 Dyktatorem powstania styczniowego został Romuald Traugutt.

1902 W Detroit zmontowano pierwszego Caddilaca.

1912 Urodził się Albino Luciani, papież Jan Paweł I, 261 następca św. Piotra.

1915 Urodził się Arthur Miller, amerykański dramaturg. Autor sztuk o demaskatorskiej wymowie społecznej, ukazujące pustkę życia podporządkowanego zdobywaniu pieniędzy (Śmierć komiwojażera, Cena), skierowanych przeciw nietolerancji (Proces w Salem) i faszyzmowi (Incydent w Vichy).

1918 Urodziła się Rita Hayworth (właśc. Margarita Carmen Cansino), amerykańska tancerka i aktorka filmowa. Była córką latynoskiego tancerza Eduarda Cansino i od 6. roku życia tańczyła w nocnych klubach. Od 1932 występowała razem z ojcem w tańcach hiszpańskich, później zaczęła karierę filmową i została okrzyknięta symbolem seksu. (“Gilda”, “Salome”).

1931 Al Capone został skazany na 11 lat więzienia za przestępstwa podatkowe.

1933 Albert Einstein przybył na emigrację do USA.

1961 W Nowojorskim Muzeum of Modern Art obraz Henri Mattise’a „Le Bateau” został powieszony do góry nogami. Wisiał tak przez 46 dni. Nikt ze zwiedzających nie zauważył pomyłki.

Henri_Matisse Le-Bateau

1964 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: “Do Wah Diddy Diody” – Manfred Mann.

1965 Z inicjatywy Marka Gaszyńskiego i Witolda Pogranicznego powstała Lista Przebojów Rozgłośni Harcerskiej.

1967 Zmarł w wieku 61 lat Aisin Gioro Pu, ostatni cesarz Chin z dynastii mandżurskiej. Wstąpił na tron Państwa Środka w wieku 2 lat, rewolucja Sun Jat – sena zmusiła go do abdykacji. Gdy Japończycy oderwali 1931 roku północno – wschodnie prowincje Chin Pu został marionetkowym cesarzem nowoutworzonego państwa Mandżukuo. W Chińskiej Republice Ludowej pracował jako ogrodnik a potem archiwista.

1973 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: “I Love You Me Love” – Gary Glitter.

1988 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: “A Groovy Kind Of Love” – Phil Collins.

1991 Parlament RFN ratyfikował układ o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Polską.

1997 Utworzono rząd Jerzego Buzka.

1997 Weszła w życie nowa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez sejm 2.04.1997, podpisana przez prezydenta Polski 16.07.1997.

1999 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “Genie In A Bottle” – Christina Aguilera; US Top Album: “Come On Oper” – Shania Twain.

2004 Po referendum w sprawie zmiany konstytucji, Aleksander Łukaszenko będzie mógł rządzić Białorusią nawet dożywotnio.

Imieniny obchodzą: Ignacy, Wiktor, Małgorzata, Lucyna, Marian

Małgorzata to imię wywodzące się z języka greckiego lub perskiego, oznacza perłę. W Polsce używane od XIII wieku w różnych formach.
Kobieta o tym imieniu bywa różna – od stałej w swych ideałach i przekonaniach, do całkiem chimerycznej o zmiennych wartościach. Często zmienia podjęte decyzje, dlatego w swym otoczeniu może uchodzić za nieodpowiedzialną.

Powiedzenia;
• Dobrze było ojcu z matką, dobrze też mnie z Małgorzatką.
• Małgorzata – idź do kata.

Wiktor, to zwycięzca, imię łacińskie. Mężczyzna tak nazwany ma silny charakter, konserwatywne przekonania, a jego światopogląd nie ulega deformacjom. Z tego powodu może mieć kłopoty i trudności z awansem. Wiktor jest towarzyski, umie radzić ludziom, pomaga innym. Chętnie i często podróżuje. Bywa przekorny, lubi się droczyć i przekomarzać. Jako mąż – wzorowy, jako syn – także.

Ignacy – imię pochodzi od rzymskiego rodu pochodzenia samnickiego, lub też Ignacy to mieszkaniec miasta Egnatii nad Morzem Adriatyckim, jest też możliwe wiązanie tego imienia z łacińskim „ignotus” czyli nieznany.

Marian, imię łacińskie; w kręgu kultury chrześcijańskiej oznacza tyle co maryjny, a Maria znaczy „napawać radością”, a w kręgu kultury rzymskiej tyle co związany z Mariuszem.
Marian jest mężczyzną bardzo odpowiedzialnym, niezwykle troskliwym o dom i rodzinę, zawsze można polegać na jego słowie i obietnicy, jest bardzo rozsądny o wielkiej intuicji i znajomości ludzkiej natury. Lubi odpoczynek na łonie przyrody i ciekawe podróże z kimś bliskim.
Szczęśliwym kolorem Mariana jest kolor niebieski, a szczęśliwym zwierzęciem gołąb.

Użyte w artykule zdjęcia: Archiwum Archidiecezjalne, fotopolska.eu, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, CC, wikipedia, materiały informacyjne

2 komentarzy

kliknij by dodać komentarz

  • Uprzejmie informuję ,że Karol Marcinkowski zmarł w 1846 roku .Zatem musiał wcześniej mieszkać na ul. Podgórnej niż von Hindenburg ,który urodził się w 1847 roku.