Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 17 STYCZNIA

Empik Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 1966  Foto: Cyryl / Kronika Miasta Poznania

Słońce w znaku Koziorożca

Demokratyczna Republika Konga – Dzień Patrice’a Lumumby

Przysłowie:, „Gdy styczeń z mrozem nie chodzi marzec z kwietniem nas wychłodzi”.

Urodzeni 17 stycznia posiadają niezwykle rozbudowane życie wewnętrzne. To idealiści skłonni do poświęceń dla innych. Są nieustraszeni w dążeniu do założonych celów, czasem utopijnych. Wiele ich pomysłów jest uzasadnionych, gdyż odznaczają się wybitnymi zdolnościami umysłowymi. Miłują piękno i posiadają duże poczucie estetyki. Czasem narażają się na drwiny, gdyż zbytnio popuszczają wodze swojej i tak już wybujałej fantazji. W głoszonych ocenach i poglądach przejawiają skłonność do przesady.

Cytaty na dziś:

• Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość. Oskar Wilde
• Czas się nie śpieszy – to my nie nadążamy. Lew Tołstoj

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1575 W katedrze poznańskiej odbyły się uroczystości żałobne w związku ze śmiercią biskupa poznańskiego Adama Konarskiego z Kobylina, który zmarł w Ciążeniu 1 grudnia 1574 r.

Wśród niezmiernie okazałych ozdób i ceremonii pogrzebowych wszedł na ambonę jeden z uczonych jezuitów poznańskich i w pięknej mowie przedstawił słuchaczom zasługi zmarłego dla kraju i kościoła położone.

Staraniem kapituły w roku 1577 wystawiono biskupowi nagrobek w katedrze dłuta snycerza krakowskiego. Transportem nagrobka do Poznania zajął się scholastyk poznański Stanisław Kuniński. [Źródło: TMMP]

Nagrobek Adama Konarskiego w poznańskiej katedrze Foto: CC/wikipedia

1778 “Dnia 17 stycznia Grecy, którzy nabożeństwo swoje w kamienicy Garczyńskiego w rynku odprawiali, poszli w uroczystej procesji, przy asystencji wojska rosyjskiego, na most Wielki – ku przedmieściu św. Rocha -i przy strzelaniu z ręcznej broni i armat pop poświęcił rzekę Wartę. Była to uroczystość kościoła wschodniego, której podobno mieszkańcy Poznania już nigdy więcej nie widzieli”.

Przewodnik Katolicki nr 1

1895 W Poznaniu ukazał się pierwszy numer Przewodnika Katolickiego.

W momencie założenia Przewodnik miał łączyć swoją główną misję – utwierdzanie w wierze katolików i informowanie o życiu Kościoła z walką o utrzymanie polskości.

Aby to osiągnąć miał jednoczyć wszystkie warstwy społeczne, kształtować ich świadomość społeczno-polityczną przez edukację i zabawę. Znalazły się w nim także miejsce na porady prawne, zdrowotne, na temat wychowania dzieci, a także relacje z podróży. O nowoczesnym charakterze pisma świadczy zamieszczanie już w XIX wieku reklam i ogłoszeń, aby obniżyć koszt wydawania gazety.

Obecnie Przewodnik Katolicki koncentruje się na sprawach dotyczących wiary a także życia Kościoła lokalnego i powszechnego. Zamieszczane są w nim również felietony pisane przez polskich i zagranicznych komentatorów oraz artykuły o tematyce społecznej, psychologicznej, młodzieżowej i kulturalnej. W ostatnich latach czasopismo angażowało się także politycznie, przedstawiając jednostronne, skrajne  teksty.

W styczniu 2007 roku, kiedy to Przewodnik Katolicki zwiększył swoją objętość o 16 stron, został utworzony Przewodnik Młodych, czyli czterostronicowy dział redagowany dla młodzieży i przy jej udziale.

1898 Zmarł w Poznaniu Marceli Motty, wybitny nauczyciel, pamiętnikarz i felietonista.

Marceli MottyŻycie jego zakończyło się w wieku osiemdziesięciu lat. Motty urodził się w stolicy Wielkopolski w dniu 5 czerwca  1818 roku. Nauki pobierał w gimnazjum Marii Magdaleny oraz na Uniwersytecie Berlińskim. Z wykształcenia był filologiem klasycznym. Po ukończeniu nauki na Uniwersytecie początkowo wykładał w szkole realnej w Międzyrzeczu, a następnie w gimnazjum Marii Magdaleny i w poznańskiej szkole realnej.

Motty zasłynął głównie jako autor publikowanych na łamach “Dziennika Poznańskiego” Listów Wojtusia, które to Listy były pełnymi humoru tygodniowymi pogadankami o sprawach poznańskich, a także uroczych Przechadzek po mieście, niezastąpionego źródła do dziewiętnastowiecznych dziejów Poznaniu.

Marceli Motty Tablica na Cmentarzu Zasłużonch Wielkopolan

1898 W Pępowie w powiecie gostyńskim zmarł ks. Cyprian Wojciech Jarochowski, organicznik, działacz powstańczy i społeczny, brat historyka Kazimierza.

W roku 1852 ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W pierwszych miesiącach roku 1862 odbywały się wybory do sejmu pruskiego. W tym czasie ks. Jarochowski prowadził aktywną agitację na rzecz Władysława Niegolewskiego. Z tego powodu po raz kolejny oskarżony zostaje przez władze pruskie o nadużywanie ambony dla celów politycznych. Organizował oddziały dla generała Edmunda Taczanowskiego i pełnił funkcję komisarza cywilnego w powiecie krotoszyńskim. Podróżował również w sprawach powstańczych do Galicji.

Nekrolog Cypriana Jarochowskiego, Dziennik Poznański 15-1898

Nekrolog ks. Cypriana Jarochowskiego, Dziennik Poznański 15-1898

1828 Zmarł Bogusław Dawid Kasjusz, duchowny luterański, nauczyciel wielkopolski.

1915 Ukazała się na łamach poznańskiej prasy odezwa pt. Głodnym i bezdomnym wzywająca do pomocy ofiarom wojny w Królestwie (zabór rosyjski). W odezwie można było przeczytać m. in.:

“Nieść pomoc naszym bezdomnym jest w czasach dzisiejszych nie tylko obowiązkiem, lecz potrzebą serca. Wołamy więc do całego społeczeństwa. Wzywamy gorąco wszystkie stowarzyszenia, odzywamy się szczególnie do towarzystw kobiecych po wsiach, miastach i miasteczkach o pomoc. Długie wieczory zimowe nadają się do zgromadzeń wspólnych i wspólnego szycia. Przygotujmy jak największe zapasy ciepłej odzieży dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Tysiące braci naszych cierpi -spieszmy z pomocą ocierać łzy i koić ból”.

Na konto Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu zaczęły napływać tysiące marek, a na adres Felicjanowej Niegolewskiej (Poznań, plac Królewski 6) wiele sztuk odzieży. Wśród datków pieniężnych ogłaszanych w prasie codziennej spotkać było można obok nazwiska ofiarodawcy i kwoty również uwagę: “wygrane w karty”. (TMMP)

1919 Ogłoszenie poboru do Armii Wielkopolskiej – powołanie roczników: 1897, 1898 i 1899.

Armia Wielkopolska

1920 Początek akcji przejmowania ziem przyznanych Polsce traktatem wersalskim.

Jan Filip Libicki podczas orszaku Trzech Króli1971 Urodził się Jan Filip Libicki, polityk, historyk, poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII i IX kadencji.

W latach 1994–2002 był właścicielem Biura Tłumaczeń “Jan Filip Libicki”. Od 1997 do 2005 pracował jako asystent przewodniczącego rady nadzorczej “EDICA” S.A. W latach 1999–2002 był doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działacz wielkopolskiego Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Jest synem polityka, Marcina Libickiego i bratem Piotra Libickiego, plastyka miejskiego. Jest kawalerem, porusza się na wózku inwalidzkim.

1974 Minister oświaty NRD, Margot Honecker została doktorem honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rektor UAM prof. Benon Miśkiewicz uścisnął serdecznie dłoń Margot Honecker podczas uroczystego posiedzenia Senatu 17 stycznia 1974 r. w Auli Lubrańskiego. – To najwyższe wyróżnienie jest wyrazem uznania pracy naukowej Margot Honecker w dziedzinie reformy szkolnictwa NRD – uzasadnił rektor, wręczając żonie wschodnioniemieckiego komunistycznego przywódcy akt nadania honorowego doktoratu.

Jest autorką wielu prac pedagogicznych – relacjonowała następnego dnia w czołówkowym tekście “Gazeta Poznańska”, ówczesny organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu. – “Dziękując za doktorat minister Margot Honecker szczególną uwagę zwróciła na potrzebę wychowania młodzieży w duchu internacjonalizmu i braterskiej współpracy między narodami”.

Po uroczystości wręczenia doktoratu Margot Honecker obejrzała Fabrykę Pomocy Naukowych, a wieczorem “delegacja Ministerstwa Oświaty NRD wysłuchała w Ratuszu koncertu Chóru Chłopięcego i Męskiego PFP pod dyrekcją Stefana Stuligrosza”.

17 stycznia 1974 roku w obiektywie Stanisława Wiktora z Repozytorium Cyryl

W Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki Empik odbyło się spotkanie z dziennikarzem sportowym, Bohdanem Tomaszewskim

Wspomnienia czytelników: Empik, wtedy Międzynarodowy Klub Prasy i Książki znajdował się na narożniku ul. Ratajczaka i 27 Grudnia, gdzie dzisiaj jest Żabka. Na parterze usytuowano salon sprzedaży czasopism, książek i płyt oraz czytelnię. Spotkanie z redaktorem Tomaszewskim odbyło się w sali na piętrze. W MKPiK znajdowała się także szatnia, na piętrze barek, a pani wydawała zagraniczne czasopisma do uprzednim zostawieniu zastawu.

Na poznańskich wyższych uczelniach odbywała się sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza - 17.01.1974

2002 Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się II Forum Gospodarcze Polska-Rosja z udziałem prezydentów: Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i Rosji Władimira Putina.

2002 W Poznaniu zmarł Wojciech Skowroński, pianista, i wokalista, aranżer, kompozytor.

Karierę rozpoczął na przełomie lat 50. i 60. w zespołach jazzowych. Współpracował z takimi grupami, jak Czerwono-Czarni, Bardowie, Hubertusy, Drumlersi, Nowi Polanie, Grupa ABC. Od początku lat 70. prowadził własne zespoły jazzowe (Blues Trio Wojciecha Skowrońskiego i Blues & Rock).

Blues Trio Foto: wojciechskowronski.pl

Blues Trio, Wojciech Skowroński w środku, fot. wojciechskowronski.pl

2020 Podczas noworocznego przyjęci prezydent Miasta Poznania zmarł Lech Raczak, reżyser teatralny, teatrolog, dramatopisarz i nauczyciel akademicki.

Współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia (1964) i jego kierownik artystyczny (1968–1994). Dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu (1995–1998) oraz Malta Festival Poznań (1993–2012). W latach 2003–2018 był wykładowcą Pracowni Zjawisk Teatralnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Łącznie wyreżyserował ponad pięćdziesiąt przedstawień. Był autorem scenariuszy większości z nich. Kilka z jego przedstawień zostało zarejestrowanych dla Teatru Telewizji. Teksty teatrologiczne Raczaka były publikowane m.in w Polsce, USA, we Francji, Niemczech, i Wielkiej Brytanii.

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1969)[9].

W 1964, w wieku osiemnastu lat, wspólnie z Tomaszem Szymańskim założył teatr studencki pod nazwą Studencki Teatr Poezji Ósmego Dnia, znany dziś jako Teatr Ósmego Dnia. Nazwa zespołu nawiązywała do Zielonej Gęsi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego („siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, a ósmego stworzył teatr”). W tamtym okresie, do zespołu teatru należał również poeta Stanisław Barańczak, a w późniejszych latach Jan A.P. Kaczmarek, założyciel Orkiestry Ósmego Dnia.

W 2018 został uhonorowany Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania. W uzasadnieniu kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego podała, że przyznaje ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, a przede wszystkim przywracanie wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej rzeczywistości do świata uniwersalnego, czego szczególnym przykładem jest znakomity spektakl Podróże przez sny. I powroty.

17 stycznia 2020 zasłabł na przyjęciu noworocznym prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, które odbywało się w Centrum Kultury Zamek. Zmarł tego samego dnia po przewiezieniu do szpitala. Został pochowany 24 stycznia 2020 na poznańskim Cmentarzu Górczyńskim, ceremonię odprawił jezuita, o. Wacław Oszajca.
[wikipedia]

ZDARZYŁO SIĘ 17 STYCZNIA

395 W Mediolanie zmarł Teodozjusz I Wielki, rzymski cesarz Wschodu i ostatni władca całego cesarstwa. Nastąpił podział cesarstwa rzymskiego między synów Teodozjusza na część wschodnią.

1377 Papież Grzegorz XI opuścił Awinion, powrócił do Rzymu i uczynił Watykan rezydencją papieską. Zakończył trwające od 1309 roku awiniońskie wychodźstwo papieży.

1649 Koronacja Jana II Kazimierza Wazy w Krakowie na króla Polski.

1706 Urodził się Beniamin Franklin, amerykański mąż stanu, pisarz i przyrodnik. Był konstruktorem pierwszego piorunochronu.

1709 Król Fryderyk I ustanowił Berlin stolicą Prus.

1732 Urodził się Stanisław August Poniatowski – król polski w latach 1764-95. Mecenas nauki i sztuki; popierał reformy Czartoryskich i stronnictwa patriotycznego; współtwórca Konstytucji 3 Maja; przystąpił do Targowicy; abdykował po III rozbiorze Polski.

1734 Koronacja Augusta III na króla Polski w katedrze wawelskiej. Koronacja Augusta III była ostatnią koronacją na Wawelu. Specjalnie na tę uroczystość Jan Sebastian Bach skomponował kantaty Gratulatoria in adventum Regis oraz Uspokojony Eolus. Przed ceremonią koronacyjną pogrzebano poprzednich władców: Jana III Sobieskiego, Marię Kazimierę i Augusta II. Były to ostatnie pogrzeby królewskie w nekropoli polskich monarchów.

1773 Urodził się Józef Sółkowski, polski oficer, adiutant Napoleona I Bonapartego.

1863 Urodził się Konstantin Stanisławski – rosyjski reżyser i aktor; reformator teatru.

1899 Urodził się Al (Alfonso) Capone, włosko – amerykański gangster.

1904 W Moskwie odbyła się premiera sztuki Antoniego Czechowa „Wiśniowy sad”.

Wiśnowy Sad, reż Izabela Cywińska Foto: Bartłomiej Jan Sowa / materiały promocyjne

Wiśniowy Sad w Teatrze Nowym w Poznaniu, reż Izabela Cywińska Foto: Bartłomiej Jan Sowa / materiały promocyjne

1919 Od 17 stycznia do 4 lutego trwał strajk 30 tys. górników w 44 kopalniach Górnego Śląska. Domagano się wycofania „Grenzschutzu” z terenu Śląska i odwołania stanu oblężenia.

1920 Polska rozpoczęła przejmowanie Pomorza Gdańskiego przyznanego traktatem wersalskim.

1931 Urodził się James Earl Jones, aktor amerykański (Darth Vader, Exorcist II, Soul Man).

1934 Urodził się Jerzy Turek, polski aktor (Miś, Złotopolscy)

1942 Urodził się Cassius Clay, Mohammad Ali, mistrz bokserski.

1945 Armia Czerwona i jednostki I Armii Wojska Polskiego wkroczyły do Warszawy

1945 II wojna światowa: około północy (17/18 I 1945) załoga policyjnego więzienia hitlerowskiego na Radogoszczu w Łodzi rozpoczęła masakrę więźniów zakończoną jego podpaleniem; zginęło około 1.500 mężczyzn. Była to największa zbrodnia na ludności cywilnej popełniona przez hitlerowców, w jednym czasie i miejscu, podczas przechodzenia frontu przez obszar Polski. Tym tragiczniejsza, że dokonana na kilkadziesiąt godzin przed wejściem do miasta Armii Czerwonej (co nastąpiło przed południem 19 I 1945).

1956 Urodził się Paul Young, piosenkarz popularny w latach 80-tych, wcześniej muzyk grup Streetband i Q-Tips. Do jego największych przebojów należą “Wherever I Lay My Hat, That’s My Home” oraz “Come Back And Stay”.

1962 Urodził się Jim Carrey, aktor komediowy. “Ace Ventura”, “Ja, Irena i ja”.

1964 W czasie konferencji szefów rządów państw arabskich utworzono Organizację Wyzwolenia Palestyny.

1966 W wyniku zderzenia dwóch bombowców B-52 i KC-135 podczas operacji tankowania paliwa w powietrzu nad terytorium Hiszpanii została zgubiona bomba wodorowa o mocy 20 kiloton. Trzy miesiące później wydobyto ją z Morza Śródziemnego z głębokości 840 m.

1970 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów “Wenus” – Shocking Blue.

1975 Premiera filmu Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana”.

1975 Urodził się Michał Witkowski, polski pisarz.

Był nominowany do nagrody Paszport Polityki w 2005 roku oraz dwukrotnie do najbardziej prestiżowej polskiej nagrody literackiej Nike w 2006 (za Lubiewo) i 2007 (za Fototapetę). Ponadto otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia 2006 w kategorii proza za Lubiewo. Książka opisuje świat tzw. “ciot” (zmanierowanych homoseksualistów) PRL-u. Jego ostatnia powieść “Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej” została wybrana Książką Lata 2007 Przeglądu Nowości Wydawniczych w Poznaniu.

1976 “I Write the Songs” Barryego Manilow nr 1 w USA.

1976 Zmarł Adam Pawlikowski, polski dziennikarz, aktor, muzykolog, wirtuoz okaryny – nazywany “Dudusiem”.

Do historii polskiego kina przeszła scena z jego udziałem z filmu Popiół i diament Andrzeja Wajdy – przy barze z Zbyszkiem Cybulskim, zapalają alkohol w kieliszkach, jak znicze dla poległych. Mało znanym faktem jest, że jego głos w niektórych filmach podkładał aktor Zygmunt Listkiewicz. Zeznawał jako świadek oskarżenia w procesie przeciwko Januszowi Szpotańskiemu, autorowi “Cichych i Gęgaczy”, za co został ukarany towarzyskim ostracyzmem, jako podejrzewany o współpracę z SB. Efektem tej sytuacji było jego załamanie psychiczne i depresja, z której bezskutecznie próbował się leczyć. Zmarł śmiercią samobójczą, wyskakując z okna swojego mieszkania na ósmym piętrze wieżowca.

1987 Europe – The Final Countdown – nr 1 w 253. notowaniu Listy Przebojów Programu 3.

2002 W nocy z 17/18.01.2002 zmarła Helena Majdaniec – jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 60-tych. Wykonawczyni takich przebojów jak: “Rudy rydz”, “Czarny Ali Baba”, “Zakochani sa wśród nas”.

2003 Prezydent Aleksander Kwaśniewski został najpopularniejszym politykiem 2002 roku według sondażu przeprowadzonego przez CBOS, uzyskując 35-procentowe poparcie respondentów. Drugie miejsce przypadło premierowi Leszkowi Millerowi, który otrzymał 8 proc. głosów, a trzecie Andrzejowi Lepperowi (7 proc.).

2009 Lista Przebojów Programu Trzeciego, notowanie 1407: 1. Madonna – Miles Away, 2. The Killers – Human, 3. Duffy – Stepping Stone.

Imieniny obchodzą: Antoni, Marian, Rościsław, Rosława, Jan, Julian, Merul, Przemił, Rosław, Rozalinda, Sulpicja, Sulpicjusz, Teodor i Waldemar

Antoni, imię wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich patrycjuszy Antoniuszów, imię męskie, w Polsce używane od XV wieku.

Znani imiennicy: Marek Antoniusz, cesarz rzymski, uległ czarowi Kleopatry, pokonany pod Akcjum; Antoni Padewski z XIII wieku, święty wzywany na pomoc w odnalezieniu rzeczy zgubionych, Antoni Bolesław Dobrowolski ( XIX / XX w.), geofizyk, uczestnik wypraw polarnych, Anton Bruckner (XIX w.), kompozytor austriacki, Antoni Czechow (XIX / XX w.), pisarz rosyjski, Antoni Dworzak (XIX / XX w.), kompozytor czeski.

Przysłowie – Święty Antoni od zguby broni

Marian, imię łacińskie; w kręgu kultury chrześcijańskiej oznacza tyle co maryjny, a Maria znaczy „napawać radością”, a w kręgu kultury rzymskiej tyle co związany z Mariuszem.

Marian jest mężczyzną bardzo odpowiedzialnym, niezwykle troskliwym o dom i rodzinę, zawsze można polegać na jego słowie i obietnicy, jest bardzo rozsądny o wielkiej intuicji i znajomości ludzkiej natury. Lubi odpoczynek na łonie przyrody i ciekawe podróże z kimś bliskim.
Szczęśliwym kolorem Mariana jest kolor niebieski, a szczęśliwym zwierzęciem gołąb.

Rościsław, imię słowiańskie, oznacza osobę niosącą radość, dającą sławę.

Użyte w artykule zdjęcia: CC/wikipedia, libicki.pl, wojciechskowronski.pl, Bartłomiej Jan Sowa / materiały promocyjne, Stanisław Wiktor / Cyryl, Foto Greger / UMP, Cyryl / Kronika Miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz