Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 14 SIERPNIA

Stary Rynek kwiaciarnia 16.08.1975  Foto: Stanisław Wiktor / Cyryl

Słońce w znaku Lwa

KALENDARIUM POZNANIA 2Człowiek urodzony 14 sierpnia woli układać plany i projektować aniżeli wykonywać; nie lubi szczegółów. Ma zdolności handlowe. Jest usposobionym filantropijnie, pragnąłby przyjść z pomocą ludzkości i ulżyć cierpiącym. Jest to doskonały organizator – a jego zdolności w tym kierunku specjalnie się przejawiają w zakresie wojskowości. Lubi wszelkie sporty, a także z zamiłowaniem kolekcjonuje broń i trofea myśliwskie. W życiu jest samodzielnym. Wesoły, przywiązany do życia – nieraz popełnia wybryki i popada w krańcowość.

Cytaty na dziś:

•    Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. Ernest Hemingway
•    Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać. Napoleon I.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1613 Najazd szlachty na ratusz poznański.

1828 Cesarz Fryderyk Wilhelm III zaakceptował plan majora Johanna Leopolda Ludwig von Brese, szefa wydziału inżynieryjnego ministerstwa wojny, przekształcenia miasta Poznania w twierdzę.

1857 Zmarł Tomasz Borowicz, założyciel i wydawca “Szkółki niedzielnej”, pierwszego pisma ludowego w Wielkopolsce.

Józef Chociszewski w opracowaniu „Piśmiennictwo polskie oraz życiorysy naszych znakomitszych pisarzy” – Wydanie IV – Poznań, 1912 – w rozdziale: „Pisarze dla ludu i pedagogiczni wychowawcy” na str. 292-293 tak pisze o nim:

Szkółka Niedzielna nr 1, 1 stycznia 1837

Ks. Tomasz Borowicz, jeden z najzasłużeńszych pisarzy ludowych. Urodził on się pod strzechą wieśniaczą, znał zatem potrzeby ludu. Lat 15 bez przerwy od 1834—1848 r. wydawał dla włościan »Szkółkę Niedzielną*, pierwsze pismo polskie ludowe, na owe czasy doskonałe. Podawał w niem sprawy religijne, a mianowicie Żywoty świętych, rzeczy gospodarskie, moralne powieści i anegdoty.

Pismo to było niesłychanej taniości, gdyż kosztowało na pocztach rocznie tylko 4 złp., a wychodziło co tydzień w Lesznie nakładem Günthera, który choć był Niemcem, jednakże wydał wiele użytecznych pism i dzieł polskich.

Franciszek Morawski przypisał ks. Borowiczowi piękny wiersz o św. Izydorze, jako hołd uznania zacnej pracy nad oświatą ludu. Ten kapłan jest prawdziwym dobroczyńcą ludu polskiego. Był on pierwszym, który wydawał pismo polskie ludowe, a za wielką zasługę poczytać mu należy niezwykłą u Polaków wytrwałość. Umarł 1857 roku we wsi Brodnicy pod Śremem.” [ . . . ]

Szkółka Niedzielna nr 1, 1 stycznia 1837 - ostatnia strona

Szkółka Niedzielna: pismo czasowe poświęcone włościanom. Tygodnik” – wydawane w Lesznie od 1837 r. pierwsze polskie pismo poświęcone sprawom włościan. Pismo powstało staraniem m.in. gen. Dezyderego Chłapowskiego, będącego autorem wielu artykułów upowszechniających nowe metody gospodarowania na wsi. Docierało ono daleko poza granice Wielkopolski. Z niego m.in. czerpał wiedzę o „sytuacji, nastrojach i dążnościach rodaków w zaborze pruskim” żyjący na Litwie Władysław Syrokomla, przygotowując się do peregrynacji po ziemi wielkopolskiej w roku 1858. Liczne numery tego pisma posiadają biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (okres wydawniczy 1837-1853) oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (roczniki 1837-38, 1849-51 oraz numery 16-52 rocznika 1865).

Na podstawie: „ Aleksander K. Handke: „Szkółka Niedzielna (1837-49)” – referat z kwartalnika „Ziemia Leszczyńska” zeszyt 1(12)/1938, za: http://www.krzemieniewo.net

1901 Kuryer Poznański tak relacjonował postęp prac niwelujących Bramę Berlińską.

Brama_Berlińska_po lewej stronie w oddali znajduje się dzś CK ZamekPrzy bramie Berlińskiej pracuje przeszło 30 robotników, którzy przy wale obok bramy przekopali przełom; tam przejeżdżać będą tramwaje. Podobno ma być tam urządzona także ścieżka dla pieszych przechodniów. Wczoraj na miejscu pracy odbyła się konferencja, na której omawiano sprawę urządzenia drogi obok bramy.

Od 15 bm. ruch przechodniów odbywać się będzie prawdopodobnie częścią nową drogą przy forcie Tietzena, częścią torem, prowadzącym przy ogrodzie oficerskim i forcie Colomba. Ruch wozowy odbywać się będzie bramą Królewską i Rycerską. Władza, jak się w tej chwili dowiadujemy, wydała co do ruchu, który teraz się odbywa przez bramę Berlińską, poniższe przepisy obowiązujące od 15 bm.

Rozbiórka Bramy Belińskiej 1901 Osoby, opuszczające środkową część miasta jak dotychczas tak i nadal przechodzić będą bramą Berlińską po prawej stronie. Osoby, udające się do środkowej części miasta, winny iść albo prowizoryczną ścieżka nad rowem wałowym przy forcie Tietzena w kierunku do ulicy kościoła św. Pawła albo mostem kolejowym, należącym do fiskusa wojskowego, a prowadzącym obok cmentarza świętomarcińskiego w kierunku ulicy Ludwiki. Ruch wozowy tymczasem odbywać się będzie, jak dotychczas; później, skoro urządzone będą obok bramy Berlińskiej prowizoryczne relsy7 dla kolei elektrycznej i brama Berlińska będzie zamknięta, przez bramę Rycerską odnośnie Królewską”. […] Dziś  rozpoczęto prace przy urządzeniu prowizorycznych relsów dla kolei elektrycznej. [Kuryer Poznański” nr 366 z 14 sierpnia 1901 r]

Już w początkach lipca 1901 roku przystąpiono do rozstrzygnięcia przetargu na zburzenie bramy Berlińskiej. Najniższą ofertę złożyła firma Frey z Gdańska, która za wykonanie odnośnych prac żądała kwoty o 8% niższej niż cena oszacowana w kosztorysie. Poznańscy reflektanci żądali od 3 do 12% ponad tę cenę.  Prace przy niwelacji bramy rozpoczęły się 17 lipca.

[Źródło: Jakub Skutecki, Posener Ereignisse – seria kart pocztowych, Isidora Themala, Biblioteka, Rocznik Wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, nr 15 (24)/2011, fot. Kolekcja Romana Trojanowicza  / Cyryl]

Brama Berlińska ok. 1900

1934 Otwarcie Muzeum Polonii Zagranicznej przy ulicy Śniadeckich w Poznaniu.

Ireneusz_Wierzejewski1953 W Poznaniu powstał pierwszy w Polsce Wojewódzki Ośrodek Onkologiczny (Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna). Szpitale poznańskie otrzymały nowe nazwy: Szpital Miejski nr 1 przy ul. Szkolnej – im. Józefa Strusia, Szpital Miejski nr 2 przy ul. Mickiewicza – im. Franciszka Raszei, Szpital Ortopedyczny przy ul. Gąsiorowskich – im. Ireneusza Wierzejewskiego.

Na budynku znajduję się okolicznościowa tablica: W szpitalu tym, w latach 1912 – 1930 pracował i działał gen. Prof. dr Ireneusz Wierzejewski (1881-1930) założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego i kierownik pierwszej w Polsce kliniki ortopedycznej. Twórca Polskiego Czerwonego Krzyża oraz redaktor naczelny Naukowych Pism Medycznych. Powstaniec wielkopolski. W 50 rocznicę utworzenia Towarzystwa tablicę tę ufundowali pracownicy szpitala. [Źródło: Kronika Miasta Poznania, 1951-56, R.24, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Z. Wojtkowiak]

1974 W Antoninku wyprodukowano tysięczny samochód marki Tarpan.

Pierwsza seria 25 sztuk Tarpanów bramy Wielkopolskich Zakładów Napraw Samochodowych opuściła w grudniu 1972 roku. Od 1 lipca 1975 roku producent samochodów uzyskał niezależność i zaczął działać pod nazwą Fabryka Samochodów Rolniczych “Polmo” w Poznaniu. Podjęto też decyzję o rozbudowie Fabryki i włączeniu w jej skład kilku zakładów będących dotąd głównie kooperantami dla FSR, m.in. w Gnieźnie, Swarzędzu i Złotowie.

Tarpan w czasopiśmie Motor

1977  Miłośnicy ptaków spotykają się co niedzielę przy ul. Bema. Można tu kupić gołębie hodowlane. [Kalendarium Kronika Miasta Poznania  2/1978]

1985 Do 14 sierpnia tor pomiędzy ulicami Bukowską a Marcelińską był torem odstawczym dla tramwajów, które nie mieściły się w zajezdni Głogowska.

W dni robocze po godzinie 19.00 na ul. Przybyszewskiego odstawiano wagony, które wyjeżdżały następnego dnia po godzinie 4.00. Z kolei w weekendy i święta wagony stacjonowały na wspomnianym odcinku cały dzień.

Ulica Przybyszewskiego jest jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w Poznaniu. Pierwsze tramwaje zaczęły tu kursować w 1970 roku. Na nowej trasie uruchomiono linię nr 20 kursującą z Górczyna na Ogrody. Do obsługi wyznaczono wagony typu N oraz 102Na. [źródło: MPK Poznań, notka na facebooku, fot. Józef Turkot]

2007 Otwarto nową linię tramwajową łączącą plac Wiosny Ludów przez ul. Podgórną, Dowbora Muśnickiego, Mostową, Most św. Rocha i Kórnicką z ul. Jana Pawła II.

Prace rozpoczęły się 28 października 2004, a zakończyły 5 września 2007 i były podzielone na etapy. Kazimierz Skałecki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich twierdzi, że najtrudniejszym było włączenie nowej trasy w ulicę Jana Pawła II, a to dlatego, że nie zablokowano ruchu samochodowego, by nie paraliżować tej części miasta. Roboty prowadzono więc „pod ruchem”. Na całej długości trasy zbudowano 12 peronów tramwajowych.

Aby stworzyć nową trasę, trzeba było zbudować solidną przeprawę przez rzekę. Konstrukcja musiała bowiem utrzymać ciężar bimb, a istniejący w tym miejscu most już się do tego nie nadawał. Po ponad półwiecznej służbie między ulicami Mostową/Grobla a Kórnicką, dotychczasowy „święty Roch” musiał więc usunąć się w cień.

Z uwagi na sąsiedztwo budynków mieszkalnych, wykonawca zastosował „szyny szepczące”, które w odróżnieniu od tradycyjnych torów, ułożone są w gumowej otulinie, izolującej szyny od podbudowy i eliminującej drgania oraz hałas. Użyto także maty antywibracyjne. Rozwiązania te sprawiły, że tramwaje poruszają się ciszej. Wówczas była to najbardziej nowoczesna konstrukcja toru na skalę europejską.

Nowa trasa umożliwiła skrócenie podróży z Rataj do centrum miasta i dalej np. na piątkowskie osiedla, pozwoliła też odciążyć ulicę Strzelecką. Cała inwestycja kosztowała, razem z budową nowego mostu, ok. 150 milionów złotych

Inauguracyjny uroczysty przejazd odbył się 14 sierpnia 2007 roku. Na trasie od ul. Kórnickiej do zbiegu ul. Podgórnej i Wrocławskiej zebrał się tłum poznaniaków. Nowymi torami ruszyły różne modele tramwajów, od konnego, po nowoczesne niskopodłogowe Combino. Historyczny wagon konny Herbrand tradycyjnie prowadzony był przez Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego oraz prezesa MPK Poznań, Wojciecha Tulibackiego. Korowód otwierała wystrojona w odświętne mundury Orkiestra Miasta Poznania przy MPK Poznań

Otwarcie trasy tramwajowej przez Most Rocha

Otwarcie nowej trasy tramwajowej przez Podgórną, Most Rocha na Rataje, fot: www.kmpl.cba.pl

Trasa tramwajowa w liczbach:
Długość trasy od ul. Szkolnej do ul. Jana Pawła II – 1800 m.
Na całej jej długości zbudowano 14 peronów tramwajowych.
Długość krawężników, które trzeba było zbudować – 8 km.
Powierzchnia ułożonej nawierzchni bitumicznej wyniosła 18 tys. metrów kwadratowych.
Wzdłuż trasy, na całej jej długości, przebiega droga dla rowerzystów.
Na trasie tramwaju zbudowano 8 sygnalizacji świetlnych.

ZDARZYŁO SIĘ 14 SIERPNIA

394 p.n.eZwycięstwo Sparty w bitwie pod Korneją (Beocja).

745 W tym roku w Bagdadzie założono pierwszą publiczną aptekę.

1248 Rozpoczęła się, trwająca dokładnie 632 lata, budowa katedry w Kolonii.

1568 W wieku 18 lat zmarł na malarię Stanisław Kostka, jezuita. Kanonizowano go w 1726 roku.

1824 W Wilnie ogłoszono wyrok skazujący dwudziestu filomatów i filaretów, wśród nich Tadeusza Zana i Adama Mickiewicza, na pracę w głębi Rosji na posadach rządowych.

1835 Jacob Perkius uzyskał rejestrację pierwszej maszyny zamrażającej z użyciem eteru.

1867 Urodził się John Galsworthy, pisarz brytyjski. Laureat Nagrody Nobla, autor „Sagi rodu Forsythów”. Zmarł 31 stycznia 1933 roku.

1901 Pierwszy lot pojazdu z silnikiem braci Wright. Pojazd uniósł się na wysokość 12 metrów i przeleciał 900 metrów nad ziemią.

1917 Chiny wypowiedziały wojnę Niemcom i Austrii.

1920 W Antwerpii otwarto VII Igrzyska Olimpijskie.

1921 Urodziła się Julia Hartwig, poetka, pisarka. Autorka zbiorów “Pożegnania”, “Wolne ręce”, “Czułość”, biografii literackich “Apollinaire”, “Gerard de Nerval”, tłumaczka literatury francuskiej.

1926 Urodził się Rene Goscinny, francuski rysownik, jeden z twórców Asterixa.

1941 Podpisanie umowy między Polską a ZSRR (Układ Sikorski – Majski), dotyczącej tworzenia polskiej armii na terytorium Związku Radzieckiego.

1944 W Powstaniu Warszawskim zginął Tadeusz Gajcy, pseudonim literacki – Karol Topornicki, poeta, żołnierz Armii Krajowej. Autor zbioru wierszy “Grom powszedni” i dramatu “Homer i Orchidea”, redaktor konspiracyjnego pisma “Sztuka i Naród”. (ur. 8.2.1922).

1945 Urodził się Steve Martin, aktor komediowy.

1947 Pod groźbą wybuchu wojny domowej indyjski Kongres Narodowy wyraził zgodę na podział Indii i utworzenie Pakistanu. Do dziś nie zostały jednak uregulowane liczne kwestie sporne, które wywołują kolejne konflikty zbrojne, głównie o przygraniczny Kaszmir.

1961 Urodził się Maciej Maleńczuk, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i lider grupy Homo Twist, a także wokalista i gitarzysta grupy Pudelsi.

1962 Został przebity tunel pod Mont Blanc, łączący Francję i Włochy. Ma on 11,6 km długości. Budowę rozpoczęto w 1959 r.

1965 “I Got You Babe”  Sonny & Cher nr 1 w USA.

1967 Pierwsza brytyjska piracka radiostacja Radio Caroline nadała swoją ostatnią audycję. Tego samego dnia zlikwidowano inną piracką rozgłośnię Radio Londyn.

1967 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: „All You Need Is Love” – The Beatles.

1968 Urodziła się Halle Berry, aktorka amerykańska.

1980 W stoczni im. Lenina w Gdańsku robotnicy przerwali pracę i utworzyli komitet strajkowy. Poza żądaniami płacowymi wysunięto także żądanie powrotu do pracy zwolnionej Anny Walentynowicz.

1981 Na Krymie spotkali się z Leonidem Breżniewem Edward Kania i Wojciech Jaruzelski. W komunikacie oświadczono, iż w Polsce “działają siły wrogie socjalizmowi”.

1982 Lista Przebojów Programu 3. Notowanie nr  17: 1. Mike Oldfield  – Five Miles Out, 2. Cheap Trick – If You Want My Love, 3. Perfect – Chcemy Być Sobą, 4. Urszula – Fatamorgana’82, 5. Queen – Las Palabras De Amor

1985 Za 47,5 mln dolarów Michael Jackson kupił prawa autorskie do ponad 250 kompozycji Johna Lennona i Paula McCartneya. W licytacji pobił samego McCartney’a i Yoko Ono.

1993 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: „Living On My Own” – Freddie Mercury.

2007 Por. Łukasz Kurowski – pierwszy polski żołnierz zginął w misji afgańskiej. Miał 28 lat.

Imieniny obchodzą; Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Irena, Stanisław

Stanisław to jedno z najpopularniejszych imion słowiańskich i oznacza kogoś, kto będzie sławnym lub jest sławny z powodu swego stanu.

Irena popularne w wielu krajach, imię pochodzące od greckiego słowa eirene, czyli pokój, przyjęte do łaciny w formie Irena. Imię używane dopiero od XVIII wieku.

Imię oznacza więc osobę miłującą i niosącą pokój. Eirene była u greków boginią pokoju, otaczano ją wielką czcią, a jej posąg stał na agorze, czyli greckim rynku. Jeśli chodzi o charakter Ireny, to jest ona bardzo wrażliwa i ambitna, zawsze skłonna przyjmować na siebie dużą odpowiedzialność i służyć dobrą radą w potrzebie. Ma naturę niepoprawnej optymistki i marzycielki a jej pragnienia, nawet te najbardziej szalone, potrafią się szybko spełniać. Ulubionym jej kolorem jest żółty a zdrobniale można do niej mówić Irenka, Ircia, Irka lub Ira.

Alfred to imię o angielskim pochodzeniu. Osoba o tym imieniu jest uczuciowa, subtelna, delikatna w postępowaniu. Wyraża się wieloznacznie, co może powodować towarzyskie nieporozumienia. Ma silny charakter i jest rozsądny. Chodzi własnymi ścieżkami i nie pozwala, by inni mieszali się w jego sprawy. Nad wyraz dociekliwy, skłonny do poświęceń.

Euzebiusz to greckie imię oznaczające pobożnego, bogobojnego, sprawiedliwego i łagodnego. Mężczyznę o tym imieniu cechuje spokój i wewnętrzna harmonia. Ma dobrze rozwiniętą intuicję, którą kierują się w doborze przyjaciół.

Imię Maksymilian pochodzi z języka łacińskiego. Mężczyzna noszący to imię jest człowiekiem szczęśliwym, wszystko mu sprzyja, ma dobrą żonę, zdolne dzieci i zajmuje wysokie stanowisko. Inteligentny, pracowity, urodzony przywódca. Ma miłą prezencję, potrafi ładnie przemawiać. Dba o rodzinę, wzorowo prowadzi dom.

Użyte w artykule zdjęcia: Biblioteka Uniwersytecka, WBC, http://www.autoprl.fora.pl/samochody-polskie,1/fsr-tarpan-233-1973-82r,5.html, KMPK, Kolekcja Romana Trojanowicza / Cyryl, Stanisław Wiktor / Cyryl

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz