Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 12 SIERPNIA

Libelta - Krolewska przed 1885  Foto: Kronika Miasta Poznania, nr 1/2008

Słońce w znaku Lwa

KALENDARIUM POZNANIA 2

Patronką dnia (przed reformą kalendarza liturgicznego 12 grudnia) jest św. Joanna Franciszka de Chantal (1572-1641), wdowa i zakonnica. Pochodziła z możnego rodu. Jej mężem był baron de Chantal. Mieli sześcioro dzieci. Po śmierci męża zajmowała się ich wychowaniem. Pod wpływem św. Franciszka Salezego, zapewniwszy opiekę swoim dzieciom, założyła w Annecy zgromadzenie Sióstr Nawiedzenia NMP (wizytki). W ostatnich latach swojego życia ufundowała jeszcze 87 klasztorów tego zgromadzenia.

Tego samego dnia Kościół wspomina bł. Innocentego XI, papieża. Kierował nawą kościelną w latach 1676-1689. Odegrał ważną rolę w obronie chrześcijańskiej Europy przed inwazją turecką. Za jego sprawą król Polski Jan III Sobieski przybył z odsieczą pod Wiedeń. Po zwycięskiej bitwie poinformował papieża słowami: Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy a Bóg zwyciężył). z

Cytaty na dziś:
•    Kto mówi źle o swojej żonie, ten sam siebie zniesławia. Przysłowie szkockie.
•    Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Helder Camara

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

 1654 W Poznaniu można było zaobserwować całkowite zaćmienie Słońca.

1845 We Wronkach urodził się  Zygmunt Celichowski, prawnik, historyk i działacz społeczny związany z Poznaniem i Kórnikiem.

Zygmunt CelichowskiOd 1869 był sekretarzem Jana Działyńskiego, później jego pełnomocnikiem i zarządcą Biblioteki Kórnickiej. Prowadził prace nad porządkowaniem zbiorów, dbał o powiększanie zbiorów (zwłaszcza o rękopisy i dawne druki), udostępniał materiały historykom.

Po przejęciu firmy wydawniczej Jana Konstantego Żupańskiego (1887) rozwinął produkcję wydawniczą Biblioteki Kórnickiej. Był członkiem korespondentem PAU (1903), potem członkiem zwyczajnym (1920). Uniwersytet Poznański nadał mu tytuł honorowego profesora (1922).

Opublikował wiele prac z zakresu bibliografii, historii i historii literatury, m.in. na łamach prowadzonych przez siebie czasopism “Kórniczanin” i “Pobudka do Szerzenia Wstrzemięźliwości”; pisał także do “Gazety Toruńskiej”, “Dziennika Poznańskiego”, “Lecha”, “Warty”.

1891 Najpopularniejszym trunkiem w Poznaniu było piwo.

Pils z browarów Huggera

W roku sprawozdawczym 1890/91 poznaniacy wypili 74 tys. 899 hektolitrów tego napoju, na głowę jednego mieszkańca przypadało więc aż 109 litrów.

Miejscowi i przyjezdni smakosze nie mieli żadnych problemów z kupnem markowych piw. Największy wybór oferowały duże lokale, znane pod niemiecką nazwą “Bier- Restaurants”, które słynęły z doskonałej obsługi klientów, i piwiarnie typu berlińskiego, zwane “Bierquellen a la Aschinger”.

W owym czasie zresztą prawie wszystkie restauracje prowadziły wyszynk piw i win i z tych też względów powszechnie nazywano je “lokalami piwa i wina”. Restauracje piwne różniły się od zwykłych restauracji jedynie tym, że posiadały wybitną “specjalizację piwną”, a markowe piwa były główną atrakcją

[Na podstawie: Napoje alkoholowe w lokalach poznańskich na przełomie XIX i XX wieku, Waldemar Karolczak, KMP 4/2000]

Według europejskich badań konsumenckich Euromonitor statystyczny Polak miedzy połową 2013 r. i 2014 r. wypił 100 litrów trunku, o litr więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że piwa pijemy nadal sporo mniej niż rekordziści z Czech (wychylają 148 litrów per capita), ale już niewiele mniej niż drudzy i trzeci na świecie Niemcy i Austriacy (spożycie odpowiednio 110 i 108 litrów na głowę rocznie). W gaszeniu pragnienia połączonymi chmielem, wodą i jęczmieniem przegoniliśmy innych znanych piwoszy takich jak Irlandczycy (93 litry), czy Anglicy (67 litrów).

1919 Weszła w życie ustawa Sejmu Ustawodawczego “O tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej”. Ministrem Byłej Dzielnicy Pruskiej został Władysław Seyda.

1939 (sobota) Radio wtedy już nie było symbolem dobrobytu, stać na nie było wiele poznańskich rodzin. Co więcej można je było mieć za przysłowiową złotówkę. Komunikował i zachęcał do tego „Dziennik Poranny”: Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju urządza obecnie jak wiadomo kurs budowy detektora w całej Wielkopolsce. Każdy uczestnik wpłacając sumę tylko 1 zł 20 gr otrzymuje komplet materiałów i pod kierownictwem instruktora buduje go sobie sam w czasie jednego popołudnia i następnie jako swą własność zabiera ze sobą.

Św. Marcin lata międzywojenne Foto: fotopolska

Św. Marcin, lata międzywojenne, fot: fotopolska.eu

A w radiu usłyszeć można 16-letniego Kazia Sochackiego. Napisał o nim w Piątek, 11 sierpnia Kurier Poznański: młodzieniec obdarzony jest doskonałym słuchem i umie świetnie gwizdać, przy czym dokładnie i łudząco naśladuje różne instrumenty jak saksofon, klarnet, okaryna oraz śpiew ptaków.

Kazio Sochacki gwizdał przed mikrofonem rozgłośni poznańskiej w przerwach pomiędzy nadawaniem płyt, wykonując slow-fox i oberka oraz imitując śpiew ptaka w lesie. W rozgłośni obiecano mu, że będzie mógł jeszcze raz wystąpić przed mikrofonem.

Przypuszczać można, iż Kazio Sochacki, mieszkający obecnie w Poznaniu przy ulicy Zielonej 3 m. 6 i będąc sympatycznym, bezpretensjonalnym chłopcem, występami swoimi o charakterze rozrywkowym zdobędzie popularność.


Gdybyśmy włączyli radio w sobotę o 14:35 rozpoczynałaby się lokalna poznańska audycja „Skrzynka ogólna” – lista słuchaczów omawia Zdzisław Marynowski – dyrektor rozgłośni. O 17:00 hit rozgłośni ogólnopolskiej „Podwieczorek przy mikrofonie”. Tego dnia nadawany jest z Ciechocinka. Program dokładnie zapowiadały gazety. Nadawany od 1936 roku szybko zyskał ogromną popularność.

Na podstawie Dodatku do Głosu Wielkopolskiego „1939 Poznań”

1968 Zmarł Zygmunt Piękniewski, poznański działacz komunistyczny i społeczny. Rewolucjonista z 1905, uczestnik walk I i II wojny światowej, powstaniec warszawski, założyciel i współzałożyciel organizacji i partii robotniczych.

ZPiękniewskiPodczas I wojny światowej walczył m.in. pod Verdun (1916) i Arras (1917). Dostał się do niemieckiej niewoli. Do ojczyzny powrócił z armią Józefa Hallera. Od maja 1920 mieszkał w Poznaniu.

Rozpoczął pracę w zakładach “H. Cegielski”. Jednocześnie zaangażował się w działalność ruchu robotniczego. W czerwcu 1920 był jednym z założycieli poznańskiego ruchu robotniczego, 23 września 1921 przewodniczył pierwszemu publicznemu wiecowi komunistycznemu w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej (u zbiegu z ul. Śniadeckich).

W 1924 wspólnie z Alfredem Bemem założył Komitet Bezrobotnych. W 1927 był jednym ze współzałożycieli PPS-Lewica.

Podczas okupacji w Poznaniu handlował na rynku Łazarskim, a od końca 1939 pracował w DWM (przejęte przez Niemców zakłady HCP) przy produkcji parowozów. Od 1940 wraz z innymi polskimi pracownikami fabryki zaczął organizować tajną organizację, której celem był m.in. sabotaż fabryczny.

Podczas powstania warszawskiego walczył o zdobycie budynku PASTy (20 sierpnia 1944) i poczty przy ul. Nowogrodzkiej. 9 września 1944 ranny w wyniku wybuchu granatu. Po wojnie pełnił wiele funkcji: m.in. przewodniczącego pierwszej Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, posła do Krajowej Rady Narodowej i posła do Sejmu Ustawodawczego.

Organizował pracę Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w województwie poznańskim oraz poznańskich organizacji sportowych (m.in. Polskiego Związku Bokserskiego i Polskiego Związku Hokeja na Trawie). Był Przewodniczącym Prezydium Społecznego Komitetu Budowy pomnika Karola Świerczewskiego w Poznaniu (od 1968).  [wikipedia]

1975 Zderzenie tramwajów linii nr 15 i 17 na ul. Grunwaldzkiej, w tle Dom Kultury Milicji Obywatelskiej, w którym mieściło się kino Olimpia

Kino Olimpia mieściło się przy ul. Grunwaldzkiej 22 w dawniejszym Domu Kultury Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa pod tą samą nazwą, zostało zlikwidowane w 2004 r.

Po likwidacji kina znajdował się tam przez kilka lat teatr Viva (rewia). Obecnie znajduje się tam wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji [Źródło: Repozytorium Cyryl, foto: Stanisław Wiktor]

 ZDARZYŁO SIĘ 12 SIERPNIA

30 p.n.e. Samobójstwo Kleopatry i Antoniusza. Upadek ostatniej monarchii helleńskiej, Oktawian został jednowładcą imperium.

529 W tym roku w Atenach zamknięto Akademię Platońską. Była to szkoła filozoficzna założona ok. 387 p.n.e. przez Platona. Jej siedzibą był platanowy gaj nad rzeką Kefisos, poświęcony herosowi Akademosowi (stąd nazwa). Rozwijano w niej kult muz i prowadzono działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie filozofii, polityki, matematyki, astronomii, nauk przyrodniczych itd.

1399 Wojska litewskie Witolda poniosły klęskę w starciu z Tatarami nad rzeką Worsklą, co zatrzymało ekspansję litewską. Porażka skłoniła Witolda do ponownego zbliżenia z Jagiełłą.

1492 Krzysztof Kolumb odkrył Kanary.

1494 Na zatrzymanie akcji serca spowodowanej ogromnym przerażeniem zmarł normandzki marszałek Jacques de Breze. Człowiek ten, w walce odważny, miał jednak pewną fobię – panicznie bał się królików. Przechodząc obok królikarni, tak bardzo się przestraszył, że umarł.

1652 Akt o osadnictwie w Irlandii. Irlandia stała się w ten sposób pierwszą, bezwzględnie eksploatowaną, kolonią angielską.

1812 Dr Joseph Lister został pierwszym chirurgiem dezynfekującym narzędzia przed operacją.

1848 Zmarł George Stephenson – angielski konstruktor i wynalazca, założyciel pierwszej na świecie fabryki parowozów (1823).

1851 W pierwszych regatach America’s Cup zwyciężył amerykański szkuner Aurora.

1898 Stany Zjednoczone zaanektowały Hawaje, byłą kolonię hiszpańską.

1902 Urodził się Antoni Kocjan, konstruktor i pilot szybowcowy. Wsławił się udziałem w zdobyciu przez Armię Krajową planów wytwórni pocisków V – 1 w Pannemünde i przekazaniu ich aliantom.

1908 Urodził się Eryk Lipiński, satyryk i karykaturzysta.

1925 Urodzili się Norris i Ross McWhirter, bracia bliźniacy, którzy wpadli na pomysł opublikowania księgi rekordów Guinessa. Książka ta zajmuje drugie miejsce na liście najlepiej sprzedających się książek wszechczasów, po Biblii.

1943 Żołnierze Kedywu (Kierownictwa Dywersji) AK dokonali brawurowej akcji na transport pieniędzy, w wyniku której zdobyto 100 mln zł.

1949 Urodził się Mark Knopfler kompozytor, współzałożyciel i gitarzysta zespołu “Dire Straits”. Karierę muzyczną rozpoczął dosyć późno (po 30 roku życia), wcześniej był nauczycielem języka angielskiego. Wypracował charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny styl gitarowy.

Jego znakiem rozpoznawczym jest czerwony model gitary Fender Stratocaster. Współpracował z takimi artystami jak Bob Dylan, Tina Turner. Skomponował m.in. przebój “Money for nothing”, do wideoklipu, którego po raz pierwszy zastosowano technikę animacji komputerowej.

1956 Urodził się Artur Barciś, aktor teatralny i filmowy, reżyser spektakli teatralnych, doskonały kucharz.

1963 Urodził się w Krakowie Robert Makłowicz, dziennikarz, pisarz, publicysta, krytyk kulinarny, podróżnik. Pochodzi z rodziny polskich Ormian. W latach 1982-1989 studiował prawo i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

1964 Zmarł Ian Fleming, pisarz amerykański, twórca postaci Jamesa Bonda. Czternaście książek o przygodach słynnego agenta rozeszło się w ponad 100 milionowym nakładzie, ale prawdziwa kariera Bonda zaczęła się, gdy trafił na ekrany kin. „Bondolodzy” upierają się, że 007 to sam Fleming, tylko trochę podretuszowany. Są do siebie podobni fizycznie. Obaj mają szkockich przodków. Fleming był wysportowany nie gorzej niż 007, tak jak on miał stopień komandora, a w czasie wojny służył w wywiadzie wojskowym. Lubił eleganckie samochody i piękne stroje. Miał wiele kobiet.

1965 W klubie Matrix w San Francisco po raz pierwszy wystąpiła grupy The Jefferson Airplane.

1968 W Münster w Niemczech urodziła się Tanita Tikaram, piosenkarka amerykańska.
Debiutowała w 1988 roku albumem “Ancient Hart”. Przebojami z płyty stały się “Twist In My Sobriety” i “Cathedral Song”.

1971 Urodził się Peter Sampras, gwiazda tenisa.

1981 IBM wprowadził na rynek komputer osobisty PC i system operacyjny PC-DOS 1.0.

1982 Zmarł Henry Fonda – amerykański aktor. Znany m.in. z filmów “Dwunastu gniewnych ludzi”, “Nad złotym stawem”; za całokształt twórczości otrzymał w roku 1980 nagrodę filmową “Oscara”.

1988 Premiera filmu “Ostatnie kuszenie Chrystusa”.

1991 Ukazał się tzw. „czarny album” grupy Metallica.

2000 Na Morzu Barentsa zatonął rosyjski atomowy okręt podwodny K-141 “Kursk”. 118 osobową załoga zginęła.

2001 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “21 Seconds” – So Solid Crew; UK Top Album: “Right Now” – Atomic Kitten.

Człowiek urodzony 12 sierpnia odznacza się swą niezwykłą intuicją, wyobraźnią i obrotnością, a jego życie myślowe jest bujne i płodne, obfitujące w pomysły i idee.

Subtelny, rozumny – doskonale potrafi układać swe liczne i różnorodne projekty i plany. Pełen energii okazuje dużą ekspansje życiową – nieraz jednakże nastrojonym bywa opozycyjnie. Osoby wyżej stojące zazwyczaj popierają go w życiu i zawdzięcza im stanowiska, jakie zajmuje. Dzięki swym wszechstronnym zdolnościom – może stać się popularnym; będzie podróżować po krajach rozlicznych. Pomimo liczne zmiany i przejścia, jakie czekają go w życiu, dzięki swym stosunkom z osobami wybitnymi w końcu się wybije i uzyska ogólne uznanie.

Imieniny obchodzą; Euzebia, Klara, Julian, Lech, Hilary

Imię Julian pochodzi od łacińskiego “Julianus”, które z kolei pochodzi od łacińskiego “Julius”. Nosił je cesarz rzymski Flavius Klaudius Julianus, zwany też Julianem Apostata, czyli Odszczepieńcem. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, daje przykład swoją pracowitością, lubi lad i porządek. Lubi bywać w towarzystwie i podróżować.

Lech jest imieniem legendarnego praojca Polaków, brata Czecha i Rusa. Od niego Polacy mieli otrzymać nazwę Lechitów. Mężczyzna o tym imieniu jest pracowity, stateczny, kulturalny. Z powodu swej prostoty w postępowaniu spotyka go wiele trudności i niepowodzeń. Choć zaniedbuje dom z powodu działalności społecznej, pozostaje wierny żonie i nie jest zwolennikiem tzw. “wolnej miłości”.

Euzebia pochodzi od imienia Euzebiusz. Kobieta o tym imieniu jest szczodra, ale i oszczędna. Nie rości pretensji, nie potrafi się dąsać. Cechuje ją ogromne przywiązanie do przyrody. Ma analityczny, ścisły umysł.

Klara to imię łacińskie utworzone ze słowa clarus – jasny, donośny, sławny

Użyte w artykule zdjęcia: fotopolska, wikipedia, Stanisław Wiktor / Cyryl, Kronika Miasta Poznania, nr 1/2008

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz