Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 16 PAŹDZIERNIKA

Kaponiera 1993  Foto:

16 PAŹDZIERNIKA Słońce w znaku Wagi

Światowy Dzień Wyżywienia ustanowiony w roku 1981 przez organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – FAO
Niue – Święto Konstytucji
Polska – Dzień Papieża Jana Pawła II

KALENDARIUM POZNANIA 2Człowiek urodzony 16 października jest dobrym dyplomatą i strategiem. Jest ostrożny, systematyczny, cierpliwy, poważnie myślący – to doskonały analityk. Energiczny i ambitny, często wszechstronnym jest także opanowany i zrównoważony. Interesuje się badaniami naukowymi, okazując nieraz zamiłowanie do chemii lub farmacji. Gdy zajmie się studiowaniem praw przyrody – jego prace mogą stać się ogólnie użyteczne, dzięki czemu może zdobyć powodzenie życiowe i osiągnąć uznanie. Na polu naukowym może dokonać ważnych odkryć.

Trzeba dodać, że wykazuje również talenty w kierunku artystycznym. Dużo podróżuje. Nieraz zmienia częściej miejsca pobytu, nie zatrzymując się nigdzie dłużej i prowadzi życie wędrowne. Pełen jest zawsze nadziei, która go w przejściach życiowych nie opuszcza. Nierzadko wykazuje skłonności do miłości platonicznej. m

Cytaty na dziś:

– Wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy (I can resist everything except temptation.) Oscar Wilde (Fingal O`Flahertie Wills, 1854 – 1900)
– Choćby zasięg tego, co człowiek na świecie dokonuje, był największy, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków wobec rodziców, to wszystko inne jest kalekie. Herman Auerbach
– Żeby być miłym gościem, wystarczy się dobrze bawić. J. Joubert
– Powinieneś pisać tak, żeby czytelnicy nie tylko mogli, ale i musieli cię rozumieć. Kwintylian.

Prawa Murphy’ego – Jeżeli sprawy, które mogły pójść źle, poszły jednak dobrze, może się okazać, że byłoby jednak lepiej, gdyby poszły źle.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1765 Na mocy wyroku Najdostojniejszego poznańskiego trybunału królewskiego, sławetny Kasper Fijałkowski, krawiec i mieszczanin poznański, z powodu napadów na posesje miejskie, a także dokonania różnych wymuszeń i gwałtów razem z kozakami i ponownie wraz z żołnierzem pruskim pod dowództwem rotmistrza Paszkowskiego, z powództwa obywateli miasta Zagórowa, należącego do opactwa lądzkiego, tutaj, pod ratuszem miejskim, po godzinie wpół do siódmej rano został ścięty oraz pochowany na kolegiackim cmentarzu parafialnym. [Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005]

1841 We Wschowie urodził się Florian Stablewski, arcybiskup poznański i gnieźnieński i prymas Polski w latach 1891-1906, poseł do sejmu pruskiego.

Arcybiskup Florian StablewskiKształcił się w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu i w gimnazjum w Trzemesznie (ukończył w 1861), w poznańskim seminarium duchownym i na uniwersytecie w Monachium.

14 grudnia 1891 został mianowany arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim (z tytułem prymasa Polski). 13 stycznia 1892 objął archidiecezję, a 17 stycznia przyjął sakrę biskupią.

Założył pismo Przewodnik Katolicki oraz Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu. Poszukiwał kompromisu w kwestii polskich spraw narodowościowych, w okresie strajków szkolnych (1901-1904, 1906) łagodził napięcia petycjami do cesarza niemieckiego.

Ugodowość wobec zaborcy naraziła go na krytykę części społeczeństwa (m.in. skupionego wokół pism “Orędownik” i “Postęp”). Był przeciwny polonizacji Górnoślązaków.

Został pochowany w katedrze poznańskiej.

Adam_Asnyk1876 W Poznaniu podczas porodu zmarła Zofia Asnykowa, żona poety Adama Asnyka, pozostawiając syna Włodzimierza.

Poeta pisał: “Włodzio urodził się w Poznaniu. Mój teść był doktorem, chciał nad córką czuwać podczas słabości, więc tam pojechała i w tydzień po przyjściu na świat dziecka umarła. Chore serce nie przetrwało ciężkiego przejścia. Była jedyną córką rodziców, którzy po stracie dziecka znienawidzili zięcia. Córka ich miała serce chore, ale oni snać mieli serca małe”

Wnuka zatrzymali u siebie wychowując w nienawiści do ojca. Po śmierci Franciszki Kaczorowskiej Włodzimierz zamieszkał z ojcem. Miał wówczas lat czternaście.

1879 W Trzcielinie, w powiecie poznańskim urodził się Andrzej Kopa, podpułkownik WP, powstaniec wielkopolski.
Andrzej Kopa Powstaniec WielkopolskiBył absolwentem Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Działał również w Towarzystwie Tomasza Zana. Prowadził szkolenia rolnicze dla okolicznych rolników,  został wybrany prezesem Kółka Rolniczego w Konarzewie. Brał czynny udział w pracach Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”.

12 listopada 1918 r. w Poznaniu, w prywatnym mieszkaniu Leona Plucińskiego ze Swadzimia utworzono Powiatową Radę Ludową. Andrzeja Kopę mianowano komendantem Straży Ludowej w powiecie zachodniopoznańskim.

W sposób jemu tylko znany, legalną drogą, z magazynów wojskowych od komendanta Policji pruskiej w Poznaniu Sterznagla, otrzymał 250 karabinów wraz z amunicją. Broń przetransportowano furmankami należącymi do Antoniego Szyftera z Wir i złożono w gospodzie Teofila Kandulskiego w Dopiewie.

W nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. oddziały powstańcze dowodzone przez Andrzeja Kopę zdobyły lotnisko w Ławicy.

Decyzją Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 stycznia 1920 r. kapitan Andrzej Kopa z Trzcielina został powołany do Tymczasowej Kapituły Orderu Virtuti Militari i wyróżniony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari z rzymskim numerem XI (krzyże z tymi numerami otrzymali tylko członkowie pierwszej, Tymczasowej Kapituły, wszyscy pozostali otrzymali krzyże z numerami arabskimi).

Już na początku 1940 roku zaczęły się nim interesować władze niemieckie. Do Trzcielina przybył Niemiec Kuntz, którego zadaniem było przejęcie gospodarstwa Andrzeja Kopy. Jednak obydwaj znaleźli wspólny język. Okazało się, że są oficerami z tego samego pułku i wspólnie walczyli na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.

Pułkownik Andrzej Kopa uzyskał poufną informację, że w trzy dni po objęciu gospodarstwa przez nowego właściciela zostanie aresztowany i skazany na śmierć, za swoją działalność w okresie Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu zachodniopoznańskiego. Niemiec Kuntz umożliwił pułkownikowi Kopie i jego siostrze ucieczkę z Trzcielina. Wojskowym transportem, który na krótko zatrzymał się na stacji kolejowej w Dopiewie, wyjechał potajemnie do Generalnej Guberni.

1949 100 gola w ekstraklasie dla Lecha Poznań strzelił Henryk Czapczyk (ŁKS – Lech 4:1).

1960 Nieopodal wejścia do barokowego budynku – dawnego kolegium jezuickiego, dziś Urzędu Miasta odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w Poznaniu Fryderyka Chopina.

Pobyt kompozytora w Poznaniu został upamiętniony dwiema tablicami i popiersiem. Druga znajduje się na dziedzińcu gmachu przy ul. Mielżyńskiego, nieopodal pomnika Adama Mickiewicza, na wschodniej ścianie budynku, w którym mieszczą się: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z biblioteką i Salą Posiedzeń oraz Poznańska Księgarnia Naukowa.

Płyta wykonana jest z marmuru i mosiądzu, widnieje na niej okrągły medalion z wizerunkiem kompozytora oraz napis: Chopinowi 1810-1849. Tablicę, odsłoniętą w 1910 r., wykonał Władysław Marcinkowski. Podczas okupacji hitlerowskiej uległa zniszczeniu, a następnie została odtworzona po 1945 r.

[Źródło: Z. Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania, Poznań 2004, za: Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej, http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/589, dostęp 15.10.2017]

1978 Zakończenie dostawy pięciowagonowej partii wozów tramwajowych 105N z Chorzowa dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Tym samym po Poznaniu rozpoczęła się nowa era komunikacji.

Konstal_105N_Poznań_RB5

Tramwaj Konstal 105N - ul. Fredry 18 sierpnia 1992 roku (wtorek)

Tramwaj Konstal 105N – ul. Fredry 18 sierpnia 1992 roku (wtorek) Foto: Michał Grossmann / CC

2000 Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej. Uroczystość połączono z nadaniem doktoratu honoris causa dyrygentowi Janowi Krenzowi. Tego dnia oddano do użytku drugą część (2 tys. m 2 ) nowego skrzydła budynku Akademii.


Akademia Muzyczna

2011 Oficjalne otwarcie Term Maltańskich.

W całorocznym obiekcie skorzystać można nie tylko z basenów sportowych, ale i z szeregu atrakcji Aquaparku i kompleksu saun.

W basenach solankowych basenach wykorzystywana jest pochodząca z pobliskiego odwiertu woda termalna. Pobierana z głębokości ponad 1 300 metrów, solanka o temperaturze prawie 40°C i niskiej mineralizacji doskonale nadaje się do celów rekreacyjnych i leczniczych. Kąpiele w tego typu wodzie są zalecane w przewlekłych chorobach narządu ruchu i układu oddechowego, w okresie rekonwalescencji a także w celu zwiększenia odporności organizmu.

Termy Maltańskie - zjeżdżalnia

ZDARZYŁO SIĘ 16 PAŹDZIERNIKA

955 Rozegrała się Bitwa nad Rzeknicą. Wojska Ottona III, dzięki zdradzie Ranów pokonały połączone siły Obodrzyców i stłumiły powstanie tych Słowian Połabskich.

1325 Kazimierz Wielki zawarł związek małżeński z Aldoną, córką Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Utrwaliło to przymierze polsko – litewskie przeciwko Krzyżakom.

1384 Koronacja 12 letniej Jadwigi Andegaweńskiej na królową Polski.

1555 Angielscy biskupi Hugh Latimer i Nicholas Ridley zostali spaleni na stosie za herezję.

1672 Rzeczpospolita i Wysoka Porta (Turcja) zawarły pokój w Buczaczu. Na mocy traktatu, Konstantynopol uzyskał większą część Ukrainy. Pokój ten nie zakończył wojny polsko-tureckiej, gdyż Sejm nie ratyfikował go. Rok później wznowiono działania zbrojne.

1793 Zgilotynowana została Maria Antonina, eks królowa Francji, żona Ludwika XVI.

1813 Pod Lipskiem doszło do „bitwy narodów” zakończonej 19 października, klęską Napoleona.

1846 Amerykański dentysta William Green Morton zademonstrował na sali operacyjnej Massachusetts General Hospital skuteczność eteru jako środka znieczulającego i usypiającego. Pacjentowi usunięto guz na szyi, przeprowadzając pierwszą w świecie bezbolesną operację

1847 Pierwsze wydanie powieści “Jane Eyre” Charlotte Bronte.

1854 Urodził się Oscar Wilde, brytyjski dramaturg irlandzkiego pochodzenia, pisarz i poeta, przedstawiciel prowokującego estetyzmu. Autor utworów; „Portret Doriana Graya”, „Upiór z Canterville”, „Żona bez znaczenia”. Wilde kochał luksus, reprezentował idee l’ art pour l’ art (sztuka dla sztuki) i przedstawiał się jako frywolny szyderca odrzucający mieszczańskie wyobrażenia moralne. Zyskał sobie miano „lorda Paradoksa”. Za swoje homoseksualne upodobania został skazany na dwa lata więzienia.

1902 Antropometra Alphonse Bertillon po raz pierwszy wykorzystał odciski palców jako dowód w sprawie kryminalnej.

1921 Urodził się Andrzej Munk – reżyser filmowy. Był twórcą filmów: “”Eroica”, “Pasażerka”, “Zezowate szczęście”. Zginął w wypadku samochodowym 20 września 1961 roku.

1923 Założono Disney Company.

1926 Polska otrzymała miejsce niestałego członka (na trzy lata) Rady Ligi Narodów.

1927 w Gdańsku urodził się Günther Grass, pisarz niemiecki, laureat literackiej Nagrody Nobla. Ironia, groteska i eksperyment formalny to narzędzia ostrej krytyki faszyzmu i stosunków społecznych w jego powieściach. Autor „Blaszanego bębenka”, nowel, poezji, sztuk teatralnych. W jego twórczości liczne są wątki polskie, był synem Niemca i Polki z kaszubskiej wsi.

1929 Osiągnięto pierwszy polski lotniczy rekord świata – Franciszek Żwirko na samolocie RWD-2 wzniósł się na wysokość 4004 metrów.

1940 Urodził się Barry Corbin, aktor amerykański. Grał byłego astronautę Maurice Minnifielda w serialu “Przystanek Alaska”.

1945 Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła FAO – Światową Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

1947 Urodził się David Zucker, reżyser amerykański (Airplane, Naked Gun, Top Secret).

1951 Little Richard rozpoczął swoją pierwszą sesję nagraniową.

1952 W Londynie odbyła się premiera filmu Chaplina “Światła rampy”.

1956 Odbyła się premiera pierwszego filmu z Elvisem Presleyem „Love Me Tender”

http://www.youtube.com/watch?v=3AbpsJLIEYk

1960 Urodził się Gary Kemp, gitarzysta brytyjskiego zespołu Spandau Ballet. Czołowi przedstawiciele nurtu “new romantic” popularność zdobyli dzięki piosenkom „True” i „Gold”. W 1991 roku wystąpił w filmie Krzysztofa Langa „Papierowe Małżeństwo” z Joanną Trzepiecińską.

1962 Urodził się w Australii Flea (wł. Michael Balzary), założyciel i gitarzysta basowy amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers.

1966 Joan Baez była jedną ze 124 osób aresztowanych podczas demonstracji przed ośrodkiem wojskowym w Oakland.

1968 Zawarcie przez CSRS i ZSRR układu o czasowym pobycie wojsk radzieckich w Czechosłowacji.

1969 Urodziła się Wendy Wilson, wokalistka grupy Wilson Philips

1972 Urodził się Tomasz Hajto, polski piłkarz.

1972 Creedence Clearwater Revival oświadczyli o zakończeniu działalności. Uznali, że po nagraniu płyty “Mardi Gras” nie mają już nic do powiedzenia

1978 Konklawe kardynalskie wybrało na 264 papieża arcybiskupa metropolitę Krakowa, 58 letniego Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jana Pawła II.

1978 Polska alpinistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie zdobyła Mount Everest.

1978 Debiutancki album The Cars – “The Cars” otrzymał certyfikat Złotej Płyty. Wszystkie następne krążki zespołu również zostały Złotymi Płytami – cała dyskografia!

1985 Firma Intel wprowadziła na rynek pierwszy 32-bitowy mikroprocesor 80386 – od tej chwili kariera systemu Windows stała się pewnikiem.

1989 Ukazał się pierwszy solowy singiel Fisha “State Of Mind”

2003 Na listę programu UNESCO “Pamięć świata” wpisano tekst 21 postulatów strajkujących robotników w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 roku.

2003 Zmarł jeden z najsłynniejszych bokserów świata, Węgier Laszlo Papp. Jako pierwszy zdobył trzy złote medale olimpijskie – w 1948, 1952 i 1956 roku; dwukrotnie był mistrzem Europy, a jednym z niewielu, którzy go pokonali, był Zbigniew Pietrzykowski. Jako pierwszy bokser z komunistycznego kraju przeszedł na zawodowstwo; w latach 1962-64 posiadał pas mistrza Europy.

Imieniny obchodzą; Jadwiga, Jagoda, Małgorzata, Gerard, Anastazy, Anastazja

Jadwiga, w języku germańskim Hedwig to imię złożone w którym obie części składowe to jest hadu – i wig – mają to samo znaczenie – walka, bój. Osoba o tym imieniu jest dobra zarówno dla rodziny, jak i dla tych, którzy ją otaczają.

Jest osobą, która szanuje swych przełożonych. Swe siły kieruje na działalność filantropijną. Jest szczęśliwa, gdy może pomagać innym. Bardzo dużo czasu poświęca na podnoszenie swego wykształcenia i rozwój swojej osobowości. Potrafi pięknie przemawiać, często bywa świetną lektorką. Jadwiga jest osobą umiejącą znaleźć się w każdej sytuacji.
Odpowiedniki obcojęzyczne; łac. Hedvigis, ang. Avis, fr. Hedwige, hiszp. Eduvigis, niem. Hediwg, wł. Edvige.
Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi.
Jak święta Jadwiga, kuropatwa tylko miga.
Święta Jadwiga szczapy dźwiga.

Jagoda to współczesna oboczna forma imienia Jadwiga

Anastazja, Anastazy – anastasis w języku greckim oznacza wskrzeszenie, zmartwychwstanie, imiona pochodzenia grecko – chrześcijańskiego, w Polsce używane od XIII wieku

Gerard to imię pochodzące z germańskiego, które oznacza “silnego, mężnego oszczepnika”.
Mężczyzna o imieniu Gerard jest inteligentny i wesoły. Ma wszechstronne zainteresowania. Często bywa niezwykle aktywny i energiczny. Jego życie jest pełne wydarzeń i bardzo ciekawe.

Użyte w artykule zdjęcia: wikipedia, Termy Maltańskie / facebook, Michał Grossmann / CC, gdziebylec.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz