............
Wola Ludu – pierwszy numer wydrukowany 23 marca 1945 – ukazał się 1 kwietnia
Powrót do artykułu
Foto: Cyryl