14 mln zł z Unii Europejskiej dla Biblioteki Raczyńskich

Autor: miarecki. Poznań, 11 Kwietnia 2017

Projekt dotyczący modernizacji budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwacji i digitalizacji cennych zasobów bibliotecznych otrzymał ponad 14.000.000.000 złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zabytkowy księgozbiór Biblioteki Raczyńskich

Realizacja projektu to nie tylko modernizacja gmachu i stworzenie lepszych warunków dla czytelników, ale i konserwacja cennych zbiorów oraz szerokie ich udostępnianie w zakresie, który bez zewnętrznego dofinansowania w takiej skali nie byłby możliwy-mówi Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich.

Zgodnie z założeniami projektu, historyczny budynek ma powrócić do spełniania swej pierwotnej, bibliotecznej funkcji. W pomieszczeniach na I piętrze mają ponownie pojawić się książki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poza modernizacją gmachu, celem projektu jest również ochrona i udostępnianie dóbr kultury. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą destrukcją atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich.

Wśród nich znalazł się pierwszy nowożytny atlas świata „Theatrum orbis terrarum” flamandzkiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa, zawierający zestaw map pogrupowanych regionami (wyd. Antwerpia 1595). Konserwacji będzie także poddany najcenniejszy w zbiorach Biblioteki Raczyńskich monumentalny, dziesięciotomowy atlas – „Novus atlas absolutissimus” (wyd. Amsterdam 1647-1658); zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map przedstawiających cały znany ówcześnie świat, stanowi unikat w skali krajowej.

Biblioteka Raczyńskich - nowy gmach

Użyte w artykule zdjęcia: TD, materiały informacyjne BR, Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.