Za Bramką będzie parking

Autor: miarecki. Poznań, 24 Sierpnia 2013

Pojawiła się szansa na uporządkowanie zaniedbanego terenu przy ulicy Za Bramką. Planowana inwestycja zakłada zbudowanie nowego budynku wraz z wielopoziomowym parkingiem.

Dzięki tej inwestycji nie tylko zostanie zagospodarowane obecnie zaniedbane miejsce przy ul.Za Bramką, ale przede wszystkim uzyska się na tyle dużą liczbę miejsc parkingowych dla okolicy (ponad 300), dzięki którym będzie można zlikwidować dzisiejszy parking na Placu Kolegiackim, a samą płytę przeznaczyć na skwer z małą architekturą oraz usługami kawiarnianymi, informuje radny Mariusz Wiśniewski.

Lokalizacja planowanego parkingu wielopoziomowego - Za Bramką Foto: google.maps

W najbliższą środę planowane jest podpisania umów pożyczki pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA i środków WRPO a miejską spółką – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji na sfinansowanie projektu budowy parkingu i budynku usługowo – biurowego przy ul. Za Bramką. Inwestorem będzie wspomniana miejska spółka WCWI. W ramach Inicjatywy JESSICA udzielane są nisko oprocentowane pożyczki na projekty rewitalizacyjne, które łączą charakter komercyjny i społeczny.

Warto podkreślić, że będzie można także w posadzce placu zaznaczyć przebieg murów dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, która była w XIII wieku jednym z najwyższych budynków w ówczesnej Europie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.